Με στόχο την αύξηση της προβολής και της προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων (e-CF), η Ένωση Επαγγελματιών ΤΠΕ στην Ευρώπη (IT Professionalism Europe /ITPE)   ανέπτυξε το εργαλείο αυτοαξιολόγησης e-CF Explorer.

Το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν εύκολα όχι μόνο τις ψηφιακές ικανότητές τους αλλά και τα τριάντα επαγγελματικά προφίλ θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ (ρόλοι), όπως τα προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Ειδικότερα, οι ρόλοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τις συνηθέστερε εργασίες που ασκούν οι επαγγελματίες ΤΠΕ σε οποιαδήποτε ένωση ή οργανισμό. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ, να επιλέξουν το συγκεκριμένο ρόλο που εκτελούν (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραγωγή, ειδική διαχείριση  πληροφοριακού συστήματος κ.λπ.) και να προσδιορίσουν το επίπεδο ψηφιακών τους ικανοτήτων. Μετά τη χρήση του εργαλείου, μπορούν να αποθηκεύσουν τα σχετικά αποτελέσματα.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δέσμευσης που ανέλαβε το ITPE προς την Ευρωπαική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την Απασχόληση και συνάδει με τον στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας για τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων επαγγελματιών ΤΠΕ έως το 2030.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (e-CF)

Ταξινομεί περισσότερες από σαράντα ικανότητες για τους επαγγελματίες των ΤΠΕ. Θεσπίζει μια κοινή γλώσσα για τα επίπεδα ικανοτήτων, δεξιοτήτων γνώσεων και επάρκειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αρμοδιότητες του e-CF οργανώνονται σύμφωνα με πέντε επιχειρηματικούς τομείς ΤΠΕ και σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (European Qualifications Framework (EQF)). Έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο του εργαστηρίου της CEN για τις δεξιότητες ΤΠΕ (CEN Workshop on ICT Skills). Τέλος, συνδράμει στην ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησης ESCO και ειδικότερα έχει χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες της τομεακής ομάδας αναφοράς για τις υπηρεσίες ΤΠΕ (Sectoral Reference Group ICT).

Αναδημοσίευση κειμένου: e-CF Explorer Self assessment tool, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης με βάση το e-CF

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διαχείριση και διοίκηση
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Υπηρεσίες (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα