Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies / Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν, εύχρηστο, προσαρμόσιμο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου τα σχολεία να αξιολογούν την πρόοδό τους όσον αφορά τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή.

Στόχος του είναι να βοηθήσει τα σχολεία να αποκτήσουν πρόσβαση στις γνώσεις και την εμπειρία τους με ψηφιακές τεχνολογίες για διδασκαλία και μάθηση. Αναπτύχθηκε από επιλεγμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα, προερχόμενων από σχολεία, ερευνητικά ιδρύματα και υπουργεία παιδείας με βάση το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της μάθησης στην ψηφιακή εποχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δομή και περιεχόμενο του εργαλείου SELFIE

Συγκεντρώνει ανώνυμα τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών διευθυντών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σύντομων δηλώσεων και ερωτήσεων και με τη χρήση απαντήσεων που δίνονται βάσει μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των δηλώσεων χρειάζονται περίπου 20 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση του SELFIE, κάθε σχολείο λαμβάνει λεπτομερή και διαδραστική εξατομικευμένη έκθεση, η οποία περιέχει λεπτομερή δεδομένα και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ισχυρούς τομείς και τομείς όπου οι δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν.

Τα πορίσματα του SELFIE μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα σχολεία για την περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διάφορα είδη τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση.

Σε ποιούς απευθύνεται

Είναι διαθέσιμο για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αλλά και εκτός των συνόρων της, και σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο — όχι μόνο από σχολεία που διαθέτουν προηγμένο επίπεδο υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης της τεχνολογίας.

Χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων έχουν συμμετάσχει έως τωρα στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προσφέρει πλέον συγκεκριμένα εργαλεία για την ανάπτυξη γνώσεων στα σχολεία.

Αναδημοσίευση περιεχομένου: SELFIE Self Assessment Tool, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva. .Αντλήθηκαν, επίσης πληροφορίες και από τον επίσημο ιστότοπο του εργαλείου SELFIE.

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Με βάση το DigComp και στοχεύοντας στην κατανόηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην ενσωμάτωσή τους στην τάξη.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Χρήση Η/Υ
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Βουλγαρική
 • Κροατική
 • Τσεχική
 • Δανέζικη
 • Ολλανδική
 • Αγγλική
 • Εσθονική
 • Φινλανδική
 • Γαλλική
 • Γερμανική
 • Ελληνική
 • Ουγγρική
 • Ιρλανδική
 • Ιταλική
 • Λετονική
 • Λιθουανική
 • Μαλτέζικη
 • Πολωνική
 • Πορτογαλική
 • Ρουμανική
 • Σλοβάκικη
 • Σλοβενική
 • Ισπανική
 • Σουηδική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα