Συνιστά ένα από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να παρακολουθεί τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει για την επίτευξη τουλάχιστον του 80 % του πληθυσμού της ΕΕ  με βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030 στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Συμβάλλει στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά στην ψηφιακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης, υποστηρίζει το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp 2.0) παρέχοντας σε αυτό θεωρητική και εμπειρική επαλήθευση. Τέλος, επιτρέπει την αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ χωρών όσον αφορά τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σχεδιάστηκε από το Κοινό Συμβούλιο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέθηκε για πρώτη φορά σε πιλοτική εφαρμογή το 2014. Το 2022, κατόπιν αναθεώρησης του DigComp, ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων επικαιροποιήθηκε αντίστοιχα,  μετά από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2019-2022 στο πλαίσιο της Ομάδας εργασίας της Eurostat για την Κοινωνία της Πληροφορίας,  διασφαλίζοντας τη συμπόρευση του Δείκτη με την αέναη τεχνολογική πρόοδο.

© Κοινό Συμβούλιο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Skills Indicator 2.0: Measuring Digital Skills across the EU,

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

DSI 2.0 is accompanied by a revamped methodological framework based on the European Commission’s Digital Competence Framework (DigComp) and its second edition (DigComp 2.0).

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Μεθοδολογία