Δράση All Digital Week 2022: Ενδυνάμωσε τις ψηφιακές σου δεξιότητες

Enhance your digital skills, ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης της ALL DIGITAL Week η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 Μαρτίου έως και τις 14 Απριλίου 2022. Στόχος της είναι να διερευνήσει  τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε όλες τις θέσεις εργασίας, τα επαγγέλματα και τα στάδια της καθημερινότητας.

Η ALL DIGITAL Week, μία εκστρατεία ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων πραγματοποιείται σε παραπάνω από 20 χώρες της Ευρώπης με τη συμμετοχή 100.000 φορέων και μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων όπως εικονικές και δια ζώσης εκδηλώσεις και συνέδρια,  εργαστήρια για τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι επιδράσεις του στην κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνες, το 42% των Ευρωπαίων στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ψηφιακής παιδείας – ενώ ταυτόχρονα το 90% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη προϋποθέτουν έναν συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η φετινή εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό και πόσο η πανδημία Covid-19 επίσπευσε τις διαδικασίες.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εκδηλώσεις,  διεθνείς, εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις,  που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του All Digital Week 2022,  κάνοντας κλικ στον χάρτη εκδηλώσεων που είναι διαθέσιμος και στον ιστότοπο του all Digital Week.

Εκδήλωση έναρξης :

Στις  14  Μαρτίου 2022 θα διοργανωθεί η εναρκτήρια  διεθνής εκδήλωση, με βασικούς ομιλητές από επίσημα όργανα της ΕΕ,  την  ακαδημαϊκή κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και εμπειρογνώμονες, προερχόμενοι από την βιομηχανία και την κοινωνία, οι οποίοι θα συζητήσουν τον ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων, τις στρατηγικές αναβάθμισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων, και άλλα.

Πέντε εβδομάδες, πέντε θέματα

Οι 5 διαφορετικές εβδομάδες της εκστρατείας θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα βασικά θέματα κάτω από τα οποία θα οργανωθούν όλες οι εκπαιδεύσεις και οι εκδηλώσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση της ψηφιακής ένταξης και της προσβασιμότητας
  • Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
  • Προώθηση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και διερεύνηση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψηφιακών Δεξιοτήτων (EDSC)
  • Επίτευξη κυβερνοασφάλειας και ασφαλέστερου Διαδικτύου
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων STEM και STE(A)M για την κοινωνία και ενθάρρυνση της συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών σε σπουδές και σταδιοδρομίες STEM

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο  ALL DIGITAL Week.

ΠΗΓΗ: DIGITAL SKILLS & JOBS PLATFORM

All Digital Weeks 2022: ‘Enhance your digital skills!’

© ALL DIGITAL

Μεταφραστική επιμέλεια: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες  & την Απασχόληση