Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Microsoft ως μέλη της Συμμαχίας, πραγματοποιούν ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης 1000 ανέργων με πιστοποίηση σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services).

Η συνεργασία ΟΑΕΔ- Microsoft εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «GR For Growth» της Microsoft και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε τεχνολογίες αιχμής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.  

 Το πρόγραμμα, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, αφορά στην εμβάθυνση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε ένα από τα εξής θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης:

 • Microsoft Azure Fundamentals
 • Microsoft Azure Data Fundamentals
 • Microsoft 365 Fundamentals
 • Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
 • Microsoft Azure AI Fundamentals.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων,  έχουν ήδη αναρτηθεί  στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ  ενώ η κατάρτιση τους  πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και  θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα θα μπορούν να λαμβάνουν και περαιτέρω υποστήριξη  μέσω απομακρυσμένων συναντήσεων με εισηγητές για την επίλυση τυχόν αποριών. σοι από τους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα λάβουν επιπροσθέτως Πιστοποίηση Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: www.oaed.gr

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία