Με στόχο την αποτελεσματική διασύνδεση της ποιοτικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας,  η Δημοσία Υπηρεσία Απασχόλησης ( Δ.ΥΠ.Α.), ως μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεχίζει τις συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες τεχνολογίας.

Η νέα συνεργασία της με τη Microsoft Hellas, η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2022, αφορούσε στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με τίτλο «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες» και προσφέρθηκε δωρεάν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης. Το πρόγραμμα παρείχε κατάρτιση σε ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 1) Microsoft Azure Fundamentals (AZ 900),

2) Microsoft Azure Data Fundamentals (DP 900),

3) Microsoft 365 Fundamentals (MS 900),

4) Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC 900) και

5) Microsoft AI Fundamentals (AI 900).

Συνολικά, από τις χίλιες (1.000) προσφερόμενες θέσεις, εννιακόσιοι ογδόντα (980) άνεργοι ηλικίας 18 έως 45 ετών ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης (ποσοστό ολοκλήρωσης 98%) και έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το 92% των συμμετεχόντων αξιολόγησε το περιεχόμενο ως ικανοποιητικό, το 91% δήλωσε ικανοποιημένο από τους εκπαιδευτές, το 92% δήλωσε ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ 9 στους 10 θα συνιστούσαν το πρόγραμμα σε φίλους ή γνωστούς. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο ως προς τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Το χαρακτήρισαν ως μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες τους και προβλέπουν ότι θα επηρεάσει θετικά την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Αναδημοσίευση από ΔΥΠΑ  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ e-magazine, Η μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ σε μια σύγχρονη & αποτελεσματική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α., 2ο εξάμηνο 2022 τεύχος 6ο.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία