Αν και οι ΗΠΑ και η Κίνα εξακολουθούν να κυριαρχούν στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Ε.Ε. πρωτοπορεί σε αρκετά πεδία αυτής, σύμφωνα με τον δείκτη AI Watch.

Ο Δείκτης AI Watch εμπεριέχει μια ανάλυση πολλαπλών δεικτών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε πέντε διαστάσεις:

 • παγκόσμια εμβέλεια της ΤΝ
 • βιομηχανία
 • έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)
 • τεχνολογία
 • κοινωνικές πτυχές

Ο Δείκτης επικεντρώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), αλλά παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία με τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και την Κίνα. Εξετάζει τη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική ικανότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τις πολιτικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών της ΕΕ στην ΤΝ, το βαθμό ενσωμάτωσης και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ΤΝ καθώς και τον αντίκτυπό της. 

Ο πρόσφατος δείκτης AI Watch υποδηλώνει ότι η ΕΕ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα παγκοσμίως σε διάφορους εξελιγμένους τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα εξακολουθούν να πρωτοστατούν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στην τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν κατά 39 % μεταξύ 2018 και 2019, με πρόβλεψη η ΕΕ να υπερβεί τον στόχο των 20 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας. Ωστόσο, η επένδυση αυτή δεν επέτρεψε στην ΕΕ να πάρει το προβάδισμα από τις ΗΠΑ και την Κίνας στον τομέα αυτό. 

Οι ΗΠΑ ηγούνται στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας ήχου και φυσικής γλώσσας, αυτόνομης ρομποτικής και συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα ηγείται στην κατάθεση νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και big μπορεί να υπερηφανεύεται για την πρόσβαση σε «μαζικά δεδομένα» (big data) που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σύγκριση με τις χώρες αυτές, η ΕΕ ηγείται των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής με την κατηγορία της ρομποτικής να καλύπτει τον κλάδο της βιομηχανίας και την ανάπτυξη αυτόνομων ρομπότ. Αυτά με τη σειρά τους πρέπει να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τις μηχανές και παράλληλα να διαθέτουν πολύπλοκες λειτουργικότητες. Επιπλέον, η ΕΕ εμφανίζεται σχετικά ισχυρή στην έρευνα αιχμής ακολυοθώντας τις ΗΠΑ. 

© European Commission

Πηγή: EU AI comparative advantage | Digital Skills and Jobs Platform (europa.eu), Tiana  Zignani

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ρομποτική
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Ψηφιακός εμπειρογνώμονας
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ