Καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό, ολόκληρες υποδομές παγκοσμίως, καθώς και η ανθρώπινη ευημερία βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεδομένου ότι μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής έχει μετασχηματιστεί ψηφιακά, θα προκαλούνταν μεγάλο χάος, εάν πόροι ζωτκής σημασίας, ιδίως αυτοί που βασίζονται σε μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή αλυσίδες εφοδιασμού, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια και οι μεταφορές, δέχονταν κυβερνοεπίθεση. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (ISC)2 του 2021, υπάρχει χάσμα εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας άνω των 2,72 εκατομμυρίων θέσεων. Ενώ ο αριθμός αυτός παρουσιάζει πτωτική τάση, η μείωση δεν είναι αρκετή. Το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό στον τομέα της κυβερνοασφάλειας πρέπει να αυξηθεί κατά 65 % για να είναι σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, κανένας οργανισμός, θεσμός ή κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Η συνεπής, ενεργή συμμετοχή και οι συνεργασίες μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κυβερνήσεων θα κάνουν τη διαφορά στην αποτροπή και τη μείωση των κυβερνοαπειλών και στην άμυνα έναντι των πόρων που απειλούνται. 

Ενώ υπάρχουν πολλές λύσεις και τρόποι για την ελαχιστοποίηση και τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων, αυτό πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο. Αυτό απαιτεί μια αλλαγή στη νοοτροπία της πρόσληψης των ανώτερων στελεχών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, από την πρόσληψη περισσότερων ανθρώπων σήμερα, έως την ανάδειξη νέων ταλέντων μακροπρόθεσμα. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της αλλαγής νοοτροπίας είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι το χάσμα δεξιοτήτων καλύπτεται με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να συμπεριληφθούν άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, δεξιότητες και εμπειρίες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Πηγή: Closing the cybersecurity skills gap | Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu), Niamh  Thornton

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Κυβερνοασφάλεια
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Βασικό
  • Ψηφιακός εμπειρογνώμονας
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ