Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεταν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες το 2021. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά ενώ η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία είχαν τα χαμηλότερα. Η πρωτοβουλία EDISON Alliance του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχει ως στόχο να υποστηρίξει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, ώστε μέσω της ψηφιακής ένταξης, να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί βασικές ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών στα 27 κράτη μέλη της, όπως η ανάγνωση διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοτόπων, η αποστολή άμεσων μηνυμάτων, η χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου και η διαχείριση της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η Eurostat, περισσότερα από τα μισά άτομα (54 %), ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών στην Ε.Ε. το 2021, διαθέτουν «τουλάχιστον βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες». Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν πώς να εκτελέσουν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με καθέναν από τους εξής πέντε τομείς: δεξιότητες «ψηφιακού αλφαβητισμού», δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δεξιότητες ασφάλειας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και η πλήρης έκδοση αυτής μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο Which European countries have the most digital skills?

 © Eurostat

Πηγή: Which European countries have the most digital skills? | Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu), Niamh Thornton

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ