Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, στο πρόγραμμα των σχολείων έχει ενταχθεί η η εκπαιδευτική ρομποτική, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, ενώ προβλέπεται και στοχευμένη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς πάνω σε καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.

Για την επίτευξη του προγράμματος, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προγραμματίζει την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU). Το έργο προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών, προσαρμοσμένα ανά ηλικιακή ομάδα και μαθησιακές ανάγκες. Τα σετ ρομποτικής αποτελούνται από δομικά στοιχεία/τμήματα εξοπλισμού, καθώς και το σχετικό λογισμικό, που επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, συνοδεύονται από υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, για τη βέλτιστη αξιοποίησή του κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Η δράση προσφέρει στους μαθητές την δυνατότητα να εξοικειωθούν στην κατασκευή και τον προγραμματισμό νέων προγραμμάτων ρομποτικής και ενεργεί συνδυαστικά και συμπληρωματικά  με άλλες δράσεις προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ τέλος ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους προωθώντας την συνεργασία και την ομαδικότητα.

Στόχοι της εξασφάλισης των ρομποτικών συστημάτων για τα σχολεία Α’ & Β’ εκπαίδευσης είναι, μεταξύ άλλων:

 • η εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία
 • η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας
 • η ενασχόληση των μαθητών με την επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).
 • η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας

Πληροφορίες: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία