Τέθηκε πλέον σε ισχύ το πρόγραμμα πολιτικής της ΕΕ για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 : για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν θέσει από κοινού συγκεκριμένες επιδιώξεις στους εξής τέσσερις βασικούς τομείς:

 • ψηφιακές δεξιότητες
 • υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας,
 • ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και
 • ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Από σήμερα έως το 2030, τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους παραπάνω τέσσερις τομείς, θα διαμορφώσουν τις ψηφιακές πολιτικές τους όπως

 • η βελτίωση των βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών·
 • η ενδυνάμωση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της ΕΕ (και στις μικρές επιχειρήσεις), όπως η τεχνητή νοημοσύνη, επιστήμη των δεδομένων και το υπολογιστικό νέφος·
 • η προώθηση  περαιτέρω των υποδομών της  συνδεσιμότητας, της πληροφορικής και των δεδομένων της ΕΕ και
 • η ενίσχυση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών

Οι στόχοι αυτοί ενσωματώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ψηφιακής Δεκαετίας, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση ασφαλούς και προστατευμένης ψηφιακής τεχνολογίας, η δημιουργία ανταγωνιστικού επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις ΜμΕ, η ανάδειξη ασφαλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας, η επίτευξη δίκαιης πρόσβασης σε ψηφιακές ευκαιρίες για όλους και η ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων καινοτομίας.

Επίσης συμπληρώνονται από μια κυκλική διαδικασία συνεργασίας που έχει ήδη ξεκινήσει, αποσκοπώντας στην αξιολόγηση της προόδου και τον καθορισμό των σημείων αναφοράς για την ολοκλήρωσή τους έως το 2030.

«Η τεχνολογία θα συνεχίσει να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις κοινωνίες μας και στη ζωή μας. Θέτοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης έχουμε πλέον συγκεκριμένους στόχους για τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει για όλους και για τις επιχειρήσεις», δήλωσε η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή.

Πολυκρατικά έργα

Τα έργα μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030. Τα κράτη μέλη θα συγκεντρώσουν πόρους και θα συνεργαστούν στενά μέσω πολυκρατικών έργων για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, τα οποία θα δυσκολεύονταν να υλοποιήσουν χωρίς διακρατική συνεργασία.  

Ειδικότερα, η Ψηφιακή Δεκαετία προβλέπει τη δημιουργία διαδικασίας για τον εντοπισμό και τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων σε τομείς όπως το 5G, οι κβαντικοί υπολογιστές και οι συνδεδεμένες δημόσιες διοικήσεις, μεταξύ άλλων.

Αναδημοσίευση κειμένου: New step towards the Digital Decade targets: the policy programme 2030 comes into force, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ