Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),  μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ project e-PRI4ALL, με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο Erasmus+, στο Key Action 2 – COOPERATION PARTNERSHIPS στο πεδίο SCHOOLS (KA220-SCH).

Πρόκειται για μία κοινωνική, ποιοτική έρευνα με σκοπό την κατανόηση των αναγκών των διευθυντικών στελεχών  και μέσω αυτών, της εκπαιδευτικής κοινότητας στη νέα ψηφιακή εποχή. Εξετάζεται ο βαθμός εξοικείωσης των εμπλεκομένων, με πηγές ανοιχτής πρόσβασης, ενώ προτείνονται μέθοδοι βελτίωσης των δεξιοτήτων τους τόσο στο διοικητικό έργο όσο και στη χρήση διαδικτυακών πηγών για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψιν τη ραγδαία ανάπτυξη της τηλε-εκπαίδευσης που σημειώθηκε κατά τα τελευταία έτη, ιδίως λόγω της πανδημίας, αλλά και τη δημιουργία της εικονικής σχολικής κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν μια πρωτόγνωρη και αχαρτογράφητη κατάσταση που απαιτούσε, το λιγότερο, βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Κατά συνέπεια, αναμένεται η έρευνα να συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών στον τομέα της ψηφιακής γνώσης.

Στόχοι του προγράμματος «e-PRI4ALL» είναι:

  • η ενίσχυση της προσβασιμότητας
  • η προώθηση της χρήσης ψηφιακών διοικητικών εργαλείων και διαδικτυακών εκπαιδευτικών μεθόδων και
  • η ανάδείξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών οργανισμών μέσα από την αξιοποίηση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού, πχ School Education Gateway, eTwinning κ.α.

Συντονιστής  του ορογράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, ενώ ως εταίροι, στη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο της Μόντενα και του Ρέτζιο Εμίλια καθώς και η εταιρεία Danmar Computers από την Πολωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό  link στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών : e-PRI4ALL:“Open and digital resources for primary school principals to support inclusive education through online learning”.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία