Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, διαβλέποντας το έλλειμα ψηφιακών δεξιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, από τον Μάιο του 2020 ξεκίνησε την υλοποίησης επιδοτούμενου προγράμματος αναβάθμισης σχετικών δεξιοτήτων για όλους τους εργαζόμενους. 

Βασικός στόχος του ήταν η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας στις ακόλουθες ειδικότητες ΤΠΕ: 

 •    Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
 •    Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
 •    Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 •    Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 •    Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 •    Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής,
 •    Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
 •    Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά αντικείμενα επελέγησαν καθώς εναρμονίζονται με τον προσανατολισμό ενίσχυσης και ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και συνάδουν με τη γενικότερη ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι εντυπωσιακό πως οι αιτήσεις που έγιναν για συμμετοχή ήταν 23.274, ενώ το έργο στο σύνολό του αφορούσε σε παροχή υπηρεσιών για 15.000 ωφελούμενους γεγονός που στοιχειοθετεί τόσο το ενδιαφέρον για το Έργο όσο και την υψηλή ζήτηση για ανάλογες δράσεις. 

Τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αφορούν κυρίως:

 • στην απόκτηση  ψηφιακών γνώσεων
 • στην ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησής τους, 
 • στην προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και στην επαγγελματική τους  κινητικότητα
 • στην εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων 
 • στην προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • στην πρόσβασή τους στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας.

Όσον αφορά στα ποσοτικά στοιχεία του έργου, πραγματοποιήθηκαν 75.498 συνεδρίες με τη συνδρομή 466 συμβούλων. Συνολικά συμμετείχαν 15.551 άτομα (6.617 άνδρες και 8.934 γυναίκες) από τους οποίους ολοκλήρωσαν την ενέργεια της κατάρτισης 14.707 δηλαδή το 96% του συνόλου. Η ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων είναι :

 • 31-40 χρ. συμμετοχή 6.408 άτομα
 • 21-30 χρ. συμμετοχή 4.781 άτομα  
 • 41-50 χρ. συμμετοχή 3.308 άτομα  

Η δράση υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020». Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση: https://109.uhc.gr/p/m/el-GR

Αναδημοσίευση ΔΤ από την επίσημη σελίδα του επιμελητήριου : Επιτυχής ολοκλήρωση του επιδοτούμενου προγράμματος για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία