Η εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τις κβαντικές τεχνολογίες

Τα αποτελέσματα της τριετούς έρευνας στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη έργων και τεχνογνωσίας σχετικά με τις κβαντικές τεχνολογίες, Quantum Technology Flagship απέδωσαν καρπούς με αποτέλεσμα η Ευρώπη βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή μιας σημαντικής κβαντικής ανακάλυψης.

Από το 2018 έως το 2022 υποστηρίχθηκαν 24 έργα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς των κβαντικών επικοινωνιών, της υπολογιστικής, της προσομοίωσης, της ανίχνευσης και της μετρολογίας, καθώς και της βασικής κβαντικής επιστήμης. Τόσο για την εμβληματική πρωτοβουλία όσο και για το έργο QuantERA, το οποίο στηρίζει την κβαντική έρευνα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει την κβαντική έρευνα με περισσότερα από 175 εκατ. EUR από το 2016.

Σημειώθηκαν, επίσης, σημαντικά βήματα για την προώθηση της κβαντικής έρευνας από το εργαστήριο σε εμπορικές εφαρμογές: Έχουν ιδρυθεί 25 νεοσύστατες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής, και έχουν κατατεθεί 105 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων 64 έχουν ήδη χορηγηθεί.

Τα επιτεύγματα των παραπάνω έργων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, παγκόσμια ρεκόρ στον τομέα της κβαντικής επικοινωνίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για ασφαλείς, ταχύτερες ακόμα και από το φως ανταλλαγές πληροφοριών στο μέλλον, καθώς και επιδείξεις απεικόνισης με κβαντική ενέργεια που θα είναι χιλιάδες φορές ακριβέστερες από ό, τι σήμερα. Ως εκ τούτου, αναδεικνύονται οι δυνατότητες των κβαντικών τεχνολογιών, για παράδειγμα, να κάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες διαγνώσεις και να παρακολουθούν τις επιπτώσεις των ιατρικών θεραπειών σε μοριακό επίπεδο, παρέχοντας έτσι στους γιατρούς νέες πολύτιμες πληροφορίες. Επίσης προσφέρεται η διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών με πολύ ισχυρή προστασία από απόπειρες διαδικτυακών παραβιάσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής διαβίβαση δεδομένων όπως ιατρικά αρχεία, οικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες υψηλού επιπέδου μεταξύ κυβερνήσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Τα επιτεύγματα των έργων που χρηματοδοτήθηκαν κατά την πρώτη φάση εκκίνησης της εν λόγω εμβληματικής πρωτοβουλίας ήταν το αποτέλεσμα των συνεργατικών προσπαθειών 1,654 επιστημόνων και 236 οργανώσεων που συμμετείχαν σε αυτήν, οι οποίοι δημοσίευσαν 1,313 επιστημονικές μελέτες (ενώ άλλες 223 βρίσκονται υπό επανεξέταση).

Εκτός από την επανεξέταση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των έργων κβαντικής έρευνας, η έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των βασικών διδαγμάτων που αντλήθηκαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επόμενη φάση της εμβληματικής πρωτοβουλίας.

Η εμβληματική πρωτοβουλία θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία»: έως το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή των κβαντικών ικανοτήτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία κατά την περίοδο 2021-2027 με χρηματοδότηση τουλάχιστον 500 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Αναδημοσίευση κειμένου: Quantum Technologies Flagship brings the EU at the frontier of quantum technology discovery, Digital Skills & Jobs Platform, created by Eleonora Censorii

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Κβαντική Υπολογιστική
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα