Με όραμα την υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», λειτούργησε τη νέα διακριτή μονάδα της, το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» (Greek Innovation lab for Women #GIL4W).

Το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» αποτελεί μια σύμπραξη είκοσι φορέων, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα. Δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Δράσης, όπως αυτό έχει διαμορωθεί από όλους τους εταίρους της σύμπραξης, θα υλοποιηθεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα υποστηρίζουν τις γυναίκες στην Ελλάδα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ανάμεσα στις κύριες δράσεις του «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες» θα είναι η ενίσχυση των πεδίων STEM στην εκπαίδευση, ώστε να δίνονται στα νέα κορίτσια οι ευκαιρίες για να επιλέξουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τους νέους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης ή της Βιο-τεχνολογίας. Παράλληλα, θα αναδεικνύει ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων των Ελληνίδων που καινοτομούν.

Το μοντέλο λειτουργίας του θα στηριχθεί επίσης σε παραδείγματα και καλές πρακτικές από χώρες με παράδοση στη γυναικεία καινοτομία και επιχειρηματικότητα, όπως η Νορβηγία και για το σκοπό αυτό έχουν ήδη εξασφαλιστεί διεθνείς συνεργασίες με φορείς, όπως το ECWT- European Centre for Women and Technology.

Αναδημοσιεύση σχετικού Δ.Τ.του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων :https://ypergasias.gov.gr/xekinaei-ti-leitourgia-tou-to-kentro-kainotomias-gia-tis-gynaikes/

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία