Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Kohesio» είναι πλέον διαθέσιμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο έργα στα 27 κράτη μέλη, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 2014. Για πρώτη φορά, δημιουργήθηκε αυτή η ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων για έργα, η οποία είναι ευρέως προσβάσιμη και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Σε δηλώσεις της η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Eliza Ferreira,  (17/03/2022 – 8ο Φόρουμ Συνοχής) δήλωσε: «Χάρη στην Kohesio, η πολιτική συνοχής καθίσταται ακόμη πιο ανοικτή και διαφανής. Με λίγα μόνο κλικ, ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ επενδύει στις περιφέρειες και τις πόλεις μας για την προώθηση της σύγκλισης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής». Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Nicolas Schmidt, δήλωσε: «Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά για όλους στην ΕΕ, και ιδίως για εκείνους που χρειάζονται περισσότερο τη στήριξή μας».

Οι επισκέπτες της πλατφόρμας Kohesio μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που επικεντρώνονται στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Κάθε έργο που απαριθμείται στην πλατφόρμα διαθέτει δεδομένα σχετικά με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του έργου, συμπεριλαμβανομένων του επικεφαλής του έργου, των πληροφοριών χρηματοδότησης, του θέματος και του πεδίου παρέμβασης του έργου και του δικαιούχου του. Τα έργα μπορούν να διερευνηθούν μέσω των διαφόρων θεμάτων της πλατφόρμας ή μέσω του εργαλείου χαρτογράφησης, το οποίο παρουσιάζει κάθε χώρα της ΕΕ, τις  ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και τα έργα που υλοποιούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ. Μέσω τόσο των θεμάτων «Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση» όσο και «Κοινωνικής Ένταξης», οι επισκέπτες μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες για έργα απόκτησης και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) ή ακόμα και της επανειδίκευσης (reskilling) σε αυτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα Kohesio ώστε να περιλαμβάνει έργα από τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τους επόμενους μήνες, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

©Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2022, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Θεμάτων

ΠΗΓΗ: DIGITAL SKILLS & JOBS PLATFORM

Kohesio platform launched! | Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu), posted by Niamh Thornton

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες  & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία