Το πρώτο ανοικτό διαδικτυακό μάθημα “eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων” έχει ήδη ξεκινήσει.

Το μάθημα διοργανώνεται από τον  Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning, είναι μαζικό, ανοιχτό διαδικτυακό (MOOC) και παρέχεται μέσω σχετικής πλατφόρμας.  

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δράσεις και τα δίκτυα συνεργασίας που παρέχει το eTwinning. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τρόπους αξιοποίησης όλων των παραπάνω κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι όλοι οι συμμετέχοντες:

 • Να γνωρίσουν τη διαδικτυακή πύλη του eTwinning καθώς και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
 • Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα eTwinning για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και δικτύωση.
 • Να μάθουν πώς να σχεδιάσουν, να συντονίσουν ή/και να συμμετέχουν σε ένα συνεργατικό eTwinning έργο.
 • Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης.
 • Να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της δράσης eTwinning στη διδακτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας που εργάζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.

Για τη συμμετοχή στο MOOC δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση e Twinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν:

 • Βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»,
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν υπολογιστή
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Διάρκεια και Περιεχόμενο Μαθήματος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 3 Μαϊου. Έχει διαρκεία τεσσάρων εβδομάδων εν΄ώ ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά). Οι εγγραφές είναι διαθέσιμες έως τις 4 Απριλίου.

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1 -Γνωριμία με το eTwinning
 • Ενότητα 2– Συμβολή του eTwinning στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
 • Ενότητα 3– eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
 • Ενότητα 4– Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αξιολόγησή του μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την πλατφόρμα:  http://mooc.etwinning.gr/.

Λίγα λόγια σχετικά με την πρωτοβουλία eTwinning

Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η διαδικτυακή πλατφόρμα https://www.etwinning.net παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες, ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών.

Αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για την προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Αντλήθηκαν πληροφορίες από τον ιστότοπο: etwinning.gr

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία