Δημοσιεύτηκαν τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (Digital Economy and Society Index) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουλίου. O Δείκτης DESI καταγράφει κάθε χρόνο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: α) ανθρώπινο κεφάλαιο, β) συνδεσιμότητα, γ) ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και δ) ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι εκθέσεις DESI 2022 (DESI reports) βασίζονται κυρίως σε δεδομένα του 2021 και παρακολουθούν ουσιαστικά την πρόοδο που σημειώθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, εξακολουθούν τις εντατικές προσπάθειες τους επιδιώκοντας τη μείωση του ελλείμματος εξειδίκευσης, το μετασχηματισμό των ΜμΕ σε ψηφιακές και τη δημιουργία δικτύων αιχμής 5G.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Διαθέτει σχεδόν 127 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα, συγκρότησε τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν. Παράλληλα, ο πλήρης μετασχηματισμός της ΕΕ απαιτεί αποφασιστικά βήματα προόδου στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες. Άτομα χωρίς τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες διατρέχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από τη ψηφιακή εποχή καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται απαραίτητο συστατικό της καθημερινής ζωής και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Τα δεδομένα της έκθεσης DESI του 2022 δείχνουν ότι μόνο το 54% των Ευρωπαίων πολιτών ηλικίας μεταξύ 16-74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες ενώ στόχος της Ψηφιακής Δεκαετίας είναι να ανέλθει αυτό το ποσοστό τουλάχιστον στο 80% των πολιτών έως το 2030.

Αν και 500.000 ειδικοί στις ΤΠΕ εισήλθαν στην αγορά εργασίας μεταξύ 2020 και 2021, τα 9 εκατομμύρια ειδικών ΤΠΕ της ΕΕ εξακολουθούν να υπολείπονται του στόχου της ΕΕ για τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων ειδικών έως το 2030. Επίσης, δεν επαρκούν για να άρουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουν τώρα οι επιχειρήσεις, οι ΜμΕ και οι οργανισμοί.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης 2022 καταδεικνύουν ότι ενώ η πλειονότητα των κρατών μελών σημειώνει πρόοδο στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, βασικές ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τα Μεγάλα Δεδομένα εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις. Ακόμη, υποδομές συνδεσιμότητας, όπως 5G, που είναι είναι απαραίτητες για τη διάθεση εξαιρετικά καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών, πρέπει αναπτυχθούν άμεσα. Η Φινλανδία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία παραμένουν οι τεχνολογικά πρωτοπόροι στην ΕΕ. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις χώρες η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα, εξακολουθεί να είναι περίπου στο 30%, ποσοστό που υπολείπεται του στόχου του 75% που έχει τεθεί για την Ψηφιακή Δεκαετία του 2030. Αυτό εν μέρει οφείλεται επίσης στις σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι οποίες καθυστερούν την συνολική πρόοδο και έχουν ως αποτέλεσμα τον ψηφιακό αποκλεισμό.

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται μια γενική θετική τάση σύγκλισης: η ΕΕ συνεχίζει να βελτιώνει το επίπεδο ψηφιοποίησής της και τα κράτη μέλη που ξεκίνησαν σε χαμηλότερα επίπεδα πλησιάζουν σταδιακά τη διαφορά με ταχύτερους ρυθμούς. Ειδικότερα, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα αύξησαν σημαντικά τα ποσοστά στις αξιολογήσεις του DESI κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια κάνοντας σταθερές επενδύσεις εντείνοντας την πολιτική τους εστίαση στην ψηφιακή τεχνολογία, οι οποίες υποστηρίχθηκαν για το λόγο αυτό και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Εάν θέλετε να μάθετε πώς βαθμολογείται η κάθε χώρα στον δείκτη DESI, εξερευνήστε τον διαδραστικό χάρτη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει τα κυριότερα στοιχεία, πληροφορίες αλλά και πρωτοβουλίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αναδημοσίευση είδησης: “New DESI 2022: EU countries still struggle to close gaps in digital skills”, DSJP, Created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες & την απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Κάτω Χώρες
 • Λουξεμβούργο
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σλοβακία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα