Την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων με αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο του ITYE Διόφαντος, τον ΕΕΛ/ΛΑΚ και άλλους πολλούς ακαδημαϊκούς φορείς.

Χάρη στα μαθήματα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να μάθουν πώς να αξιοποιούν τα εργαλεία Web 2.0, την εκπαιδευτική ρομποτική, τις κινητές συσκευές και τους 3D εκτυπωτές με σκοπό την υλοποίηση τυχόν συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning καθώς και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων.

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος θα έχει διάρκεια περίπου 200 ωρών. Τα διαδικτυακά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Ιούνιο του 2023.

Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που θα παρουσιάζονται στα σεμινάρια είτε είναι ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω του Moodle, email και τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 16.500 εγγραφές, από εκπαιδευτικούς eTwinners και θα λειτουργήσουν περισσότερες από 600 συνολικά ηλεκτρονικές τάξεις με τους αντίστοιχους επιμορφωτές/συντονιστές.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν τα απολογιστικά στοιχεία αναφορικά την εξέλιξη των διαδικτυακών μαθημάτων της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα που σημείωσαν τα υψηλότερα παρακολούθησης και ολοκλήρωσης είναι: “Εκπαιδευτική Ρομποτική στο νηπιαγωγείο – Beebot” με 83%, ” II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού” με 79% και “Προγραμματισμός Scratch και Εκπαιδευτική Ρομποτική” με 73%.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των νέων μαθημάτων, το ποσοστό επιτυχόντων κατά τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 και άλλα πολλά μπορείτε να διαβάσετε στο Δελτίο Τύπου της Εθνικής Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα.

Αντλθηκαν πληροφορίες από τον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Ρομποτική (Robotics)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα