Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι άνεργοι και εργαζόμενοι για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Πρόκειται για τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων που θεσπίστηκε με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά» (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/ άρθρο 35).

Πιο συγκεκριμένα, κάθε καταρτιζόμενος θα διαθέτει τον  προσωπικό του λογαριασμό  δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Ουσιαστικά, πρόκειται για πιστωτικές μονάδες που θα εξαργυρώνονται είτε μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) είτε με άλλον πρόσφορο τρόπο σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο , ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων θα:

  • καταγράφει τις υφιστάμενες δεξιότητες αλλά και αυτές που θα αποκτά ο πολίτης μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στα οποία συμμετέχει.
  • παρέχει σε εργαζόμενους και ανέργους έναν προϋπολογισμό, που θα μπορούν να δαπανούν για κατάρτιση, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.
  • προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν τις δεξιότητες που κατέχουν βάσει βιογραφικού, πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας, συμμετοχής σε κατάρτιση κ.ά. και στο κράτος να καταρτίζει στοχευμένα και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του στις δεξιότητες που έχει πραγματικά ανάγκη η αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Στην πράξη, ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων θα λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο που θα περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες  που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει και τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν σε αυτή. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Σε συνέχεια του Ν.4921/2022 υπεγράφη η Κοινή Απόφαση 79305/2022 – ΦΕΚ 4586/Β/30-8-2022΄από τους υπουργούς  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών ορίζοντας την αξία των δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα χορηγηθούν μέσω των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων στους δικαιούχους ανέργους και εργαζόμενους, στα  1.500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.  Ως σταθερό ποσό που θα παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων ορίζονται τα 1.100 ευρώ ενώ τα 400 ευρώ θα χορηγούνται με βάση κοινωνικά κριτήρια (φύλο, ηλικία, ειδικές ομάδες) σύμφωνα με συντελεστές στάθμισης που έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 69943/2022 (ΦΕΚ 3943 Β’, 25-7-2022) των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται ως προς τα δικαιώματα δεξιοτήτων οι γυναίκες, οι νέοι 18-29 ετών και οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία).

Σημειώνεται ότι ως δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ. κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Η χρηματοδότηση των  Α.Λ.ΔΕ θα πραγματοποιηθεί  αρχικά, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Τέλος, είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ η προετοιμασία για την υλοποίηση της ειδικής ψηφιακής πύλης μέσω της οποίας θα αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των 1500 ευρώ  και τους όρους αξιοποίησής τους μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αντλήθηκαν πληροφορίες από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα