Η πρωτοβουλία AccessibleEU εγκαινιάζει τη διαδικτυακή εκπαίδευση στα αγγλικά, για τον Σχεδιασμό Προσβάσιμης Τεχνολογίας, η οποία θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και η διάρκεια της εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στις 25 ώρες. Για την εγγραφή, αρκεί η δημιουργία ένος λογαριασμού στη νέα πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης AccessibleEU.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν αφενός στα βασικά σημεία της καθολικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά περιβάλλοντα, και αφετέρου:

 • στον ορισμό της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς, ως στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
 • στην κατανόηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού.
 • στο να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ νομικών και τεχνικών κανονισμών.
 • στην απόκτηση γνώσης για τη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη.
 • στην κατανόηση της οφελιμότητας της προσβασιμότητας για κάθε άνθρωπο και της αναγκαιότητας για την επίτευξη της.
 • στην κατανόηση ότι οι περιορισμοί πρέπει να βρίσκονται στο σχεδιασμό και όχι στο άτομο.
 • στην εκμάθηση για τα λάθη στο σχεδιασμό που προκαλούν αποκλεισμό.
 • στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους πρέπει να αποφεύγονται οι πολλαπλοί σχεδιασμοί για χάρη της προσβασιμότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους με το δικό τους ρυθμό, καθώς αυτή έχει σχεδιαστεί σε μορφή MOOC. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, και επιπλέον, συνιστάται η συμμετοχή τους στα μαθήματα, αν και δεν είναι υποχρεωτική.

© AccessibleEU 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα