διακοσμητική εικόνα

Τι είναι το Digital4Business

Στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, το έργο Digital4Business είναι η ιδανική συνεργασία για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις. Αυτή η τετραετής πρωτοβουλία, η οποία δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», τελεί υπό την καθοδήγηση μιας κοινοπραξίας 15 εταίρων που εκπροσωπούν 7 χώρες της ΕΕ. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού προγράμματος με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλούς κλάδους. Το Digital4Business θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξηΜε την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας, το έργο επιδιώκει να καλλιεργήσει μια νοοτροπία αριστείας στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες θα είναι καλά εξοπλισμένες για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Digital4Businnes

Το Digital4Business αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προσαρμοσμένου προγράμματος που θα ενδυναμώνει τους Ευρωπαίους επαγγελματίες με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιχειρηματική επιτυχία. Αυτή η μοναδική πρωτοβουλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία σχεδιάστηκε από κοινού από εταιρείες και κορυφαία πανεπιστήμια, επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εξοπλίζοντας τους ηγέτες ώστε να κινούνται με σιγουριά στο εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο. Τι καθιστά το πρόγραμμα μοναδικό:

 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων που εμποδίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. 
 • Επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς: τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, υπολογιστικό νέφος, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Προσφέρει επιλεκτικές ενότητες σε αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την κβαντική υπολογιστική.
 • Ευελιξία: Διατίθεται τόσο σε διαδικτυακή μορφή μερικής όσο και πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων με φυσική παρουσία, σεμιναρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης.
 • Παρέχει ακαδημαϊκή διαπίστευση, πιστοποίηση του κλάδου και μικροδιαπιστευτήρια.
 • Ενσωματώνει τη μάθηση στον χώρο εργασίας, την απασχολησιμότητα και τα προγράμματα κινητικότητας για σπουδαστές.

Το πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, σχεδιάζεται με γνώμονα τα πρότυπα του βιομηχανικού κλάδου, την ευελιξία και την εξατομίκευση. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Digital4Business έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2024!

Μάθετε περισσότερα για το Digital4Business.

© Digital4Business

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital4Business: the perfect ally for SMEs and companies in the digital age, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ginevra Santini

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα