διακοσμητική εικόνα © EIT DIGITAL

Δίνοντας σημαντική ώθηση στο ευρωπαϊκό τεχνολογικό τοπίο, το  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Digital), οργανισμός συγχρηματοδοτούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε το Open Innovation Factory 2023. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προώθηση ψηφιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε πρώιμο στάδιο στον τομέα της ψηφιακής υπερπροηγμένης τεχνολογίας (deep tech), αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας. Με στρατηγική έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, την ψηφιακή βιομηχανία, τις ψηφιακές πόλεις, την ψηφιακή ευημερία και τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, όπως περιγράφεται στο στρατηγικό θεματολόγιο ψηφιακής καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2022-2024, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για καινοτόμους τρόπους σκέψης. 

Τι ισχύει για εσάς

Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε έργα αιχμής στον τομέα της ψηφιακής υπερπροηγμένης τεχνολογίας και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πρώιμο στάδιο και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στην αγορά και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των επενδυτών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξή τους μέσω του προγράμματος. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη (έως 400.000 ευρώ) από το EIT Digital και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο ευρωπαϊκό δίκτυο που θα περιλαμβάνει περισσότερους από 350 εταίρους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, της έρευνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επενδύσεων και του δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα για το Οpen Innovation Factory 2023 και υποβάλετε αίτηση πριν από τις 13 Νοεμβρίου 2023.

© EIT DIGITAL

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Αναδημοσίευση κειμένου:  EIT Open Innovation Factory 2023, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ginevra Santini

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα