Η ταχεία ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας  μας προσφέρει αμέτρητες  ευκαιρίες, ταυτόχρονα όμως συνοδεύεται και με ορισμένες σημαντικές απειλές. Οι πολλές και διαφορετικές κάθε φορά κυβερνοεπιθέσεις καθώς και οι πολύπλοκες επιπτώσεις τους διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το τοπίο της κυβερνοασφάλειας. Μεγάλος είναι ο αριθμός των οργανισμών που επηρεάζονται σε κρίσιμο βαθμό από τις κυβερνοεπιθέσεις:  Επιχειρήσεις, φορείς ακόμα και κυβερνήσεις που μεταβαίνουν από τις παραδοσιακές υποδομές σε  διαδικτυακές και βασισμένες στο υπολογιστικό νέφος λύσεις και υιοθετούν υπηρεσίες προηγμένης διασυνδεσιμότητας και αναδυόμενων τεχνολογιών για πρώτη φορά.

Κατά συνέπεια, αν και η ζήτηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας   αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, η προσφορά δυσκολεύεται να συμβαδίσει  με αυτή  Η έλλειψη και το χάσμα δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας είναι προφανή ζητήματα που έχουν επί του παρόντος αντίκτυπο στις εθνικές αγορές εργασίας παγκοσμίως. Ενώ έχουν προταθεί διάφορες πρωτοβουλίες σχετικές με τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας και έχουν δρομολογηθεί πολλαπλές δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η έλλειψη και το χάσμα εξακολουθούν να υφίστανται.   

Έκθεση του ENISA για την Κυβερνοασφάλεια

Πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε ο ENISA, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, σχετικά με την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και του χάσματος μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (τίτλος έκθεσης: “Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education”) επικεντρώθηκε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων δεξιοτήτων μέσα από επικαιροποιημένα προγράμματα και διαλέξεις.

Επίσης, περιλαμβάνει γενικές συστάσεις για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρέχει επισκόπηση της τρέχουσας προσφοράς δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη μέσω ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται και παράγονται από την πρόσφατα συσταθείσα βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (CyberHEAD).  Ακόμη, περιγράφει τις προσεγγίσεις πολιτικής που υιοθετούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθειά τους να αυξήσουν και να στηρίξουν το εθνικό εργατικό δυναμικό τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Διαδικτυακό σεμινάριο στις 21 Μαρτίου

Στις 21 Μαρτίου 2022, 12:00 με 13:00 ώρα Ελλάδας, (11.00-12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την έλλειψη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και τις μελλοντικές τάσεις.

Ο καθηγητής Jason R.C. Nurse από το Πανεπιστήμιο Kent θα παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης του για την έκθεση του ENISA αναφορικά με την  αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων και του χάσματος μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και θα περιγράψει τις συστάσεις για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στη συνέχεια ένα πάνελ ομιλητών, προερχόμενοι από διάφορους βασικούς τομείς — χάραξη δημόσιας πολιτικής, κράτη μέλη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις —θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων. 

Πρόγραμμα του σεμιναρίου

Συντονισμός: Jakub Kajtman, υπεύθυνος πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης CNECT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CNECT F.4: Ψηφιακή οικονομία, Σχέδιο Ανάκαμψης και Δεξιότητες 

 • 12:00-12:05 Έναρξη και υποδοχή  
  Jakub Kajtman, Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση CNECT: Ψηφιακή οικονομία, σχέδιο ανάκαμψης και δεξιότητες 
 • 12:05-12:15 Παρουσίαση της Έκθεσης του ENISA Αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων και του χάσματος μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: κυριότερα πορίσματα και συστάσεις της μελέτης 
  Καθηγητής Jason R.C. Nurse, University of Kent, Συγγραφέας της έκθεσης 
 • 12:15-12:50 Συζήτηση με τα μέλη του πάνελ:   
  • Miguel Gonzalez-Sancho, προϊστάμενος της μονάδας τεχνολογίας και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση CNECT — Αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μέσω πολιτικών 
  • Valentin Negoita, Πρόεδρος της APDETIC, Ρουμανία National Coalition — Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και έλλειψης δεξιοτήτων 
  • Gordon Kirstein, Movetech-IT λύσεις – γεφύρωση του χάσματος κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις
 • 12:50-13: 00 Συμπεράσματα & ολοκλήρωση εργασιών 
  Jakub Kajtman, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση CNECT: Ψηφιακή οικονομία, σχέδιο ανάκαμψης και δεξιότητες 

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ

Πηγή κειμένου και οπτικού υλικού: Training Cybersecurity experts: Webinar, Digital Skills & Jobs Platform

© Digital Skills and Jobs Platform

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία