Το  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Microsoft και στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, διοργανώνουν σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων  για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης  με στόχο την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες cloud.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διαχείρισης, υπηρεσίες δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη (AI),  ασφάλεια &  συμμόρφωση (compliance) σε περιβάλλον cloud. Τα προγράμματα απευθύνονται σε χρήστες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, αυτοματοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αναλύοντας δεδομένα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πληροφοριών και ενεργώντας πιο αποτελεσματικά με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Από τον Ιούνιο 2021 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 73 επιμορφωτικά προγράμματα και έχουν εκπαιδευτεί 1950 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022, θα είναι διαθέσιμα 38 εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft σε 15 διακριτές θεματικές ενότητες στα οποία προβλέπεται να συμμετέχουν περίπου 1.300 στελέχη.

Στόχος είναι να εκπαιδευτούν 3.000 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η συμμετοχή παρέχεται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία