Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού  ολοκληρώθηκε στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2021 με την διοργάνωση περισσότερων από  78.000 δραστηριοτήτων και τη μαζική συμμετοχή 4 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, ξεκίνησε ως κίνημα βάσης πριν από 9 χρόνια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να φέρει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό πιο κοντά στους μαθητές. Έτσι, εκτός από την εξειδιεκυμένη εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του προγραμματισμού  τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να διοργανώνουν εκπαιδευτικές δράσεις διδάσκοντας κωδικοποίηση στους μαθητές τους.

Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί από τις εκδηλώσεις προηγούμενων χρόνων και η ανάγκη διοργάνωσης δραστηριοτήτων είτε με υβριδικό είτε εξ ολοκλήρου εικονικό τρόπο λόγω της νόσου COVID-19 δεν επηρέασαν τη δημοτικότητά της. Πιο συγκεκριμένα, το 11 % των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και το 83 % με φυσική παρουσία.  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι δημοφιλής ακόμα και σε χώρες εκτός της ΕΕ όπως η Τουρκία, το Μονακό και  η Αλβανία. Οι δέκα χώρες που διοργάνωσαν τις περισσότερες δραστηριότητες  ήταν η Τουρκία (27.000 δραστηριότητες), Ιταλία (18.000)  Πολωνία (15.000), Ελλάδα (2.300), Αυστρία και Ρουμανία (1.800), Ουγγαρία (1.400), Κροατία, Ισπανία και Γερμανία (1.000).

Το Μονακό, η Μάλτα και η Εσθονία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την οργάνωση περισσότερων  εκδηλώσεων σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 11 έτη και, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (49 %) ήταν κορίτσια.  34.000 άτομα — ως επί το πλείστον εκπαιδευτικοί — διοργάνωσαν περισσότερες από 78.000 δραστηριότητες, σημειώνοντας αύξηση 15 % σε σύγκριση με το 2020. Το 88 % των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πρωτοβουλία αυτή. 

Νέες πρωτοβουλίες το 2021 

Λόγω της αυξανόμενης ανταπόκρισης  του κοινού σε δράσεις που αφορούν την  Εβδομάδα Προγραμματισμού, το 2021 η Ομάδα Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα προώθησε και νέες δράσεις  όπως οι 18 προκλήσεις για την δημιουργία κώδικα  και η σειρά podcast της Εβδομάδας Κώδικα της ΕΕ, ενημερώνοντας το κοινό για θέματα όπως πώς η ρομποτική μπορεί να ενισχύσει την εκπαίδευση, ποιος είναι ο ρόλος του κώδικα στη μουσική, ποιες είναι οι χρήσεις του σχεδιασμού παιχνιδιών και του παιχνιδιού κ.λπ. Τα νέα επεισόδια του podcast είναι διαθέσιμα κάθε Τρίτη. 

Το 2021, ξεκίνησε και η Εβδομάδα Αραβικού Κώδικα. Εγκαινιάστηκε από τον Αραβικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Επιστημών (ALECSO), σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών της Τυνησίας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και η Εβδομάδα Αραβικού Κώδικα έχουν τον ίδιο στόχο να διευκολύνουν την εκμάθηση και την κατανόηση του προγραμματισμού με διασκεδαστικό και διασκεδαστικό τρόπο. 

ΠΗΓΗ: DIGITAL SKILLS & JOBS PLATFORM

4 million participants in the 2021 EU Code Week by Eleonora Censorii

© European Commission

Μεταφραστική επιμέλεια: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες  & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία