desi-ranking 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών μέσω των εκθέσεων για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) από το 2015.  Οι εκθέσεις χώρας για τον δείκτη DESI συνδυάζουν ποσοτικά στοιχεία από τους επιμέρους δείκτες των πέντε διαστάσεων του δείκτη DESI:

 1. Συνδεσιμότητα
 2. Ανθρώπινο κεφάλαιο
 3. Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών
 4. Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας
 5. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με την έκθεση DESI 2019 (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59992), η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 2019, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ, σημειώνοντας άνοδο δύο (2) θέσεων σε σχέση με το 2018, που κατείχε την 28η θέση.

Έκθεση DESI 2019 - Πίνακας

Το 2019, η Ελλάδα σημείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση της βαθμολογίας της οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις σε ορισμένες από τις μετρούμενες διαστάσεις του δείκτη DESI. Η Ελλάδα βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με το περασμένο έτος σημειώθηκε στη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπου η αύξηση ανήλθε σε 7,4 μονάδες.

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι αρμόδιο για τον σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της διάστασης «ανθρώπινο κεφάλαιο» στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες καθώς και για τη διάσταση «ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης του επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η έκθεση , αποτυπώνει σημαντικές πρωτοβουλίες του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Για την διάσταση Ανθρώπινο Κεφάλαιο:

 • Σύσταση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες τον Ιούνιο 2018,
 • Προώθηση του πιλοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Digital Opportunity Traineeship», αυξάνοντας το ενδιαφέρον εταιρειών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης των ψηφιακών θέσεων εργασίας,
 • Την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες “Digital Skills for Digital Greece”, με το οποίο καθορίζονται το σχήμα διοίκησης, οι άξονες προτεραιότητας, οι επιμέρους στόχοι και ενισχύεται ο συντονισμός της υλοποίησης 79 δράσεων, με εκτιμώμενους ωφελούμενους 250.000  ανθρώπους,
 • Την δράση του Τμήματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού με την συμμετοχή 108 παιδιών (52% κοριτσιών) από 21 σχολεία της χώρας,
 • Την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης “Code my City”, Έργο καινοτομίας το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, στο πλαίσιο της πολιτικής που ανέπτυξε το Τμήμα για τον μετασχηματισμό των σχολικών τάξεων σε εργαστήρια μάθησης και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων δασκάλων και μαθητών.

 

Για την διάσταση Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες:

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και περισσότερους από 30 φορείς σε εθνικό για την αξιολόγηση δεικτών οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση της διάστασης του DESI  . Ειδικότερα στην έκθεση 2019, περιλαμβάνονται δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύτηκαν το 2018 σε εθνικό επίπεδο προτού αποσταλούν στην Ε.Ε.  βελτιώνοντας την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλονται.

Σε συνέχεια της ανωτέρω συνεργασίας, το Τμήμα, προχώρησε σε υποστήριξη των φορέων σχετικά με την βελτίωση ειδικών δεικτών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως αποτέλεσμα της εθνικής διαδικασίας αξιολόγησης  που πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του, από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Μάιο του 2019.

Οι φορείς που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για τα ευρήματα αυτά μέσα από ειδικό εργαστήριο που οργάνωσε και υλοποίησε το Τμήμα Καινοτομίας τον Μάιο του 2019.  Το Τμήμα Καινοτομίας σχεδιάζει την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης και βελτίωσης με σχετικές εισηγήσεις ανά φορέα.

Για την εργασία αυτή, υπήρξε αναγνώριση του Τμήματος από την Ε.Ε. ως η τρίτη καλύτερη επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία