Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελική έκθεση του πιλοτικού έργου «Ψηφιακές δεξιότητες: νέα επαγγέλματα, νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, νέες θέσεις εργασίας», η οποία ανέπτυξε προσχέδια για προγράμματα κατάρτισης ώστε οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι των ΜΜΕ να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Η έρευνα έλαβε υπόψη πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων που εργάζονται με τους ανέργους στη Λιθουανία και στην περιφέρεια Murcia της Ισπανίας, καθώς και με ενδιαφερόμενους από άλλες περιοχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι ΜΜΕ είναι πιθανότερο να επενδύσουν στην κατάρτιση των εργαζομένων όταν υπάρχει άμεση επιχειρησιακή ανάγκη ή ευκαιρία επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν επίσης σε τέσσερα προσχέδια ψηφιακών δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών ψηφιακών δεξιοτήτων που απευθύνονται σε όσους δεν διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ανταγωνίζονται σε μια όλο και πιο ψηφιακή οικονομία:

 • Εισαγωγή στην προγραμματισμό: απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό, παρέχοντας κάποιες βασικές τεχνικές γνώσεις και επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη έργων που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής
 • Ψηφιακές πωλήσεις, μάρκετινγκ και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: σχεδιάστηκε για να διδάξει στους επαγγελματίες πωλήσεων και μάρκετινγκ πώς να αναπτύξουν και να σχεδιάσουν λειτουργικές ιστοσελίδες βασισμένες σε έργα και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να αυξήσουν τη συνολική απόδοση ροής εργασιών.
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις για τις ΜΜΕ: επικεντρώθηκε στην παροχή δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να καθορίσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ και πωλήσεων για τις ΜΜΕ.
 • Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων: παροχή δεξιοτήτων στην ανάλυση δεδομένων σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ΜΜΕ και ανέργους με τεχνολογία ΤΠΕ.

Δείτε την Τελική Έκθεση εδώ: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60738

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία