Με σκοπό την κατάρτιση ενός εκατομμυρίου ατόμων σε υπερπροηγμένες τεχνολογίες στην ΕΕ για την επόμενη τριετία, στις 11 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(ΕΙΤ) παρουσίασε την πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων INNOVEIT WEEKS 2022, της μεγαλύτερης διοργάνωσης για την καινοτομία στην Ευρώπη, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που αναπτύσσουν υπερπροηγμένη τεχνολογία, να συμμετάσχουν στην από κοινού ανάληψη δράσεων και να επενδύσουν στην ανάδειξη των μελλοντικών ψηφιακών ταλέντων της Ευρώπης.

Η παραγωγή καινοτομίας αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργεί  λύσεις τεχνολογιών αιχμής με εφαρμογή σε πεδία της επιστήμης, της μηχανικής και της βιολογίας οι οποίες ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις. Ωστόσο, η έλλειψη ταλέντων και εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,  εμποδίζει την ικανότητά της να μοχλεύει νέες τεχνολογίες προκειμένου να επιτύχει τη διττή μετάβασή της — την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative» εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Αντζέντα Καινοτομίας γιατί αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του κενού αλλά και στη δημιουργία μιας «δεξαμενής» ψηφιακών ταλέντων σε όλα τα κράτη μέλη. Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε επαγγελματίες ΤΠΕ και επιχειρηματίες, καθώς και σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση ισχυρής συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών, καθώς και χωρών με χαμηλότερη ικανότητα δημιουργίας καινοτομίας. Επιδιώκει όχι μόνο την ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά και την επαγρύπνηση εταιρειών υψηλής ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας και την ενθάρρυνσή τους να επεκτείνουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές τους.

Δεδομένου ότι το ΕΙΤ διαθέτει ένα δίκτυο με περισσότερους από 3400 εταίρους και πάνω από 70 κόμβους, βρίσκεται στην ιδανική θέση για να κινητοποιήσει αυτούς τους φορείς και να αναπτύξει προηγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας. Θα αξιοποιήσει συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν ήδη σε τεχνολογικές δεξιότητες, όπως τα πτυχία για το σήμα του ΕΙΤ (EIT Label degrees), η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Συμμαχίας για τους Συσσωρευτές (European Battery Alliance Academy)  και η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EIT Higher Education Initiative). 

Δέσμευση συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative»

Το ΕΙΤ ενθαρρύνει τους εταίρους να αναλάβουν δράση και να στηρίξουν την ανάπτυξη ταλέντων υπερπροηγμένης τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την υποβολή πρότασης δράσης, το ΕΙΤ θα συνδέσει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, παρόχους εκπαίδευσης και επενδυτές ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων. Με αυτόν τον τρόπο δυνητικοί εταίροι και χορηγοί θα μπορούν να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative» και να εντοπίσουν τα καλύτερα μαθήματα και τις ευκαιρίες κατάρτιση στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι οργανισμοί που επιθυμούν να αναλάβουν δράση, θα πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία που επιθυμούν να στηρίξουν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ευκαιρίες κατάρτισης, ανάπτυξη περιεχομένου, χρηματοδοτική στήριξη και επικοινωνιακή προβολή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας ταλέντων «Deep Tech» και το έντυπο «Δέσμευση» (Deep Tech Talent Initiative website and Pledge form).

Αναδημοσίευση είδησης: “Launch of EIT’s Deep Tech Talent Initiative – Join the Pledge“, DSJP, created by Tiana Zignani

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Ελλάδα
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ιταλία
 • Ουγγαρία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα