Συνεχίζεται η συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Microsoft με δεκαοκτώ (18) εκπαιδευτικά προγράμματα σε εννέα (9) διακριτές θεματικές ενότητες. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχιζόμενης συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΚΔΔΑ με τη Microsoft για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συνεργάζονται με τη Microsoft Hellas,   στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, υλοποιούν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 14 Νοεμβρίου 2022 έως και 03 Φεβρουαρίου 2023.

Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διαχείρισης υπηρεσιών cloud, στις έννοιες του cloud, σε υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στην ασφάλεια, προστασία πληροφοριών και συμμόρφωση (compliance) σε περιβάλλον cloud. Τα προγράμματα απευθύνονται σε χρήστες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, αυτοματοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αναλύοντας δεδομένα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πληροφοριών και ενεργώντας πιο αποτελεσματικά με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών.

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars), καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs).  Οι τίτλοι των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι:

 • Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Azure Administrator (AZ-104)
 • Azure Security Technologies (AZ-500)
 • Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Data Engineering on Microsoft Azure (DP-203)
 • Administering Microsoft Azure SQL Solutions (DP-300)
 • Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Information Protection Administrator Associate (SC-400)
 • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τηδιαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική πρόσκληση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα