Στις 19 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο: «Επενδύοντας στο μέλλον μας: ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» με σκοπό την προώθηση ποιοτικών επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Προκειμένου να δρομολογηθούν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καλές πρακτικές και μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών που υλοποιούν τα κράτη μέλη, αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και μέσω των αντίστοιχων ομάδων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, η Έκθεση εξηγεί πώς να επενδύσουμε καλύτερα το δημόσιο χρήμα σε τέσσερις βασικούς τομείς δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ: δάσκαλοι και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές υποδομές, ψηφιακή μάθηση και ισότητα και ένταξη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Η προώθηση ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ κρίνεται ως απαραίτητη για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025. Τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης θα τροφοδοτήσουν το έργο μας στην Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να προωθούμε μια πραγματική νοοτροπία αξιολόγησης των πολιτικών στα κράτη μέλη. Απώτερος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη διενέργεια ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να αξιοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας», η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.

Επισημαίνεται ότι πριν από το τέλος του 2022, στο πλαίσιο της βελτίωσης των ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ, η Επιτροπή θα εισαγάγει μια νέα πρωτοβουλία που θέτει στη διάθεση των κρατών μελών ευέλικτα αλλά στοχευμένα εργαλεία, μεθόδους και εμπειρογνωμοσύνη και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Ευρήματα της Έκθεσης


Σε εθνικό επίπεδο, η Έκθεση εντοπίζει ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπα για τις κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας, μαθησιακή καθοδήγηση “ένας προς έναν” (peer tutoring), προγράμματα οικοδόμησης και ανακαίνισης σχολείων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση -φροντίδα.

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κράτη μέλη για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών, όπως για παράδειγμα η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι στοχευμένες επενδύσεις επηρεάζουν τα πραγματικά μαθησιακά αποτελέσματα, η ανάγκη για διεξοδικότερες αξιολογήσεις των συνολικών εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών κα. Τέλος εντοπίζει τις κοινές στρατηγικές μπορεί να είναι επωφελείς.


Μάθετε περισσότερα και διαβάστε το δελτίο Τύπου.

Αναδημοσίευση είδησης: “How to best invest in education and training? An expert report identifies promising approaches“, Digital Skills & Jobs Platform, created by Federica Tondo.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Σλοβακία
 • Ισπανία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα