Ο όρος «διαρροή εγκεφάλων», το λεγόμενο “brain drain”, αναφέρεται στη μετανάστευση κατηρτισμένων ανθρώπων, των οποίων οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση στον τόπο καταγωγής τους. Μέρος αυτής της «διαρροής εγκεφάλων» αφορά τον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, και ενδέχεται να οδηγήσει στη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών τόσο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. όσο και του υπόλοιπου κόσμου.

Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού ή του περιφερειακού επιπέδου και μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μείωση του πληθυσμού τους. Πιο συγκεκριμένα, η «διαρροή εγκεφάλων» υπονομεύει το αναπτυξιακό δυναμικό των πληττόμενων περιφερειών και μειώνει την ελκυστικότητά τους ως τόπων που αξίζουν επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η γήρανση του πληθυσμού παίζει επίσης ρόλο στη μείωση του πληθυσμού και επηρεάζει όλες τις περιφέρειες, και ειδικότερα τις αγροτικές περιοχές.

Κατά την επόμενη δεκαετία, ο πληθυσμός ηλικίας 65+ προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 25 % σε 1 στις 5 περιφέρειες της Ε.Ε., ενώ ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 4 % σε επίπεδο Ε.Ε. και κατά περισσότερο από 10 % σε 1 στις 5 περιφέρειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί μια πρωτοβουλία για την εξέταση του φαινομένου, τους κινητήριους μοχλούς του και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές του για το σύνολο της Ε.Ε., καθώς και για την εξεύρεση πιθανών λύσεων για την αναχαίτιση ή την αναστροφή του φαινομένου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συλλέξει τις απόψεις όλων των πολιτών μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης για το θέμα που θα διαρκέσει μέχρι την 21η Ιουνίου 2022 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών, 1.00 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Μπορείτε να συμμετέχετε στην ανοιχτή διαβούλευση στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Brain-drain-mitigating-challenges-associated-with-population-decline-communication-_en

Αναδημοσίευση του άρθρου: EU open consultation on brain drain – why it happens, how to stop it and reverse it, Created by Tiana Zignani, Digital Skills & Jobs Platform

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία