Στην ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, επικεντρώνεται το νέο διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Μάϊου 2022 και ώρα 15.00 μμ  με θέμα: «Πώς οι δημόσιες αρχές και οι εταιρείες συνεργάζονται για την ψηφιακή αναβάθμιση του πληθυσμού».

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επετείου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τον ένα χρόνο λειτουργίας.

Με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) αναγνωρίζεται ότι υπάρχει   χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των ΜΜΕ το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Η αναζήτηση εξειδικευμένων εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την ψηφιοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, των συστημάτων και των διαδικασιών τους αποτελεί το κύριο μέλημα των επιχειρήσεων καθώς κ οι ίδιες δεν διαθέτουν οι ίδιοι την τεχνογνωσία για να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους υπαλλήλους τους.

Η ΕΕ, θέτει σε εφαρμογή και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, π.χ. την ευρωπαϊκή εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week).  Επίσης, διαθέτει ένα σημαντικό ποσό χρηματικών πόρων για την υποστήριξη δράσεων που επιδιώκουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, π.χ. το πρόγραμμα DIGITAL EUROPE.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι ομιλητές θα μοιραστούν  τις εμπειρίες τους  με σκοπό να εμπνεύσουν άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις να κάνουν το ίδιο με στόχο να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Ευρωπαίοι στις ψηφιακές δεξιότητες.

Η σύμπραξη μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι μια αρχή συνεργασίας που  βρίσκεται στο επίκεντρο των Συμμαχιών Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης: δικτύωση ενεργών ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που εργάζονται από κοινού με έναν κοινό στόχο: τη  γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η Ελληνική Συμμαχία στο πλαίσιο συνεισφοράς της στους στόχους της  Ψηφιακής Δεκαετίας  θα παρουσιάσει σε αυτό το σεμινάριο  ως καλή  εθνική πρακτική την πρωτοβουλία “Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους Microsoft“. Τον συντονισμό της  εθνικής πρωτοβουλίας έχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ συμμετέχουν το Υπουργείο Εσωτερικών, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Microsoft.

Στο σεμινάριο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα εκπροσωπήσει ο Διευθυντής  Ψηφιακής Στρατηγικής κ. Α. Παναγόπουλος  ενώ στην συζήτηση θα συμμετέχει και η κα Λεϊμονή,  επικεφαλής Marketing & Operations για τη Microsoft Ελλάδας Κύπρου και Μάλτας.

Για την εγγραφή σας στο διαδικτυακό σεμινάριο ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/events/teaming-digital-skills-how-public-authorities-and-companies-work-together-digitally.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία