Το Πρόγραμμα Inco Academy Work In Tech supported by Google.org & coursera αποτελεί πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Mexoxo. Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο οργανισμός Mexoxo  στοχεύει στην υποστήριξη των γυναικών μέσω της  αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους μέσω της εκπαίδευσης και της διευκόλυνσης της ενεργούς συμμετοχής τους στις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει σε 500 γυναίκες πρόσβαση σε δύο υψηλής ποιότητας, πλήρως χρηματοδοτούμενα μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης στο  Project Management και το IT Support με δωρεάν υλικό μαθημάτων, ευκαιρίες καθοδήγησης και πολύτιμους πόρους ενθαρρύνοντας την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της τεχνολογίας. Παράλληλα, παρέχει στις  συμμετέχουσες συμβουλές καριέρας και σημαντικές επαφές δικτύωσης που θα τις βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας ή πρακτικής άσκησης (συμβουλές αναβάθμισης βιογραφικού  προφίλ στο LinkedIn, μυστικά για επιτυχημένες συνεντεύξεις, εικονικές περιηγήσεις από εταιρείες, ανοικτές θέσεις εργασίας παρόμοιες με το μάθημα που παρακολουθεί κάποιος,  παρουσία συντονιστή που προσφέρει τεχνική υποστήριξη μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος).

Μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης

·       Project Management Certificate

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εισαγωγικού επιπέδου με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση οποιουδήποτε τεχνολογικού έργου (ψηφιακός μετασχηματισμός, επιχειρησιακός ευέλικτος σχεδιασμός έργων, διαχείριση κινδύνων, εμπλοκή/επικοινωνία ενδιαφερομένων μερών κ.ά). Παρέχεται επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και προσομοιώσεις σεναρίων από υπαλλήλους της Google, οι οποίοι έχουν οι ίδιοι διαχειριστεί έργα στον επαγγελματικό τους βίο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

 • Θεμέλια της Διαχείρισης Έργων, 
 • Έναρξη έργου,
 •  Προγραμματισμός έργου, 
 • Εκτέλεση έργου, 
 • Ευέλικτη διαχείριση έργων, 
 • Capstone-Εφαρμογή της Διαχείρισης Έργων στον Πραγματικό Κόσμο.

 Αξιοσημείωτο είναι ότι το 75% των αποφοίτων ανέφεραν βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος.

·       IT Support Certificate

Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει πέντε μαθήματα που εμβαθύνουν στα θέματα της Τεχνικής Υποστήριξης, των Δικτύων Υπολογιστών, των Λειτουργικών Συστημάτων, της Διαχείρισης Συστημάτων και της Ασφάλειας Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: 

 • Βασικές αρχές τεχνικής υποστήριξης, 
 • Τα Bits και Bytes των δικτύων υπολογιστών, 
 • Λειτουργικά συστήματα και εσείς: Γίνε ένας ισχυρός χρήστης, 
 • Διαχείριση συστημάτων και υπηρεσίες υποδομών πληροφορικής, 
 • Ασφάλεια πληροφορικής – Άμυνα κατά των ψηφιακών σκοτεινών τεχνών (Digital Dark Arts).

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποφοιτήσει από αυτό το πρόγραμμα και το 82% δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την αναζήτηση εργασίας ή την καριέρα τους εντός τριών έως έξι μηνών.

Τέλος, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να άρει τα βασικά εμπόδια στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη  των γυναικών και την έξοδό τους από ευάλωτες καταστάσεις (έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, ανεργία και οικονομική αστάθεια λόγω των γεωγραφικών ορίων και των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, έλλειψη δικτύου υποστήριξης με γνώμονα το φύλο στον επαγγελματικό τομέα), προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση σε επαγγέλματα πληροφορικής ώστε οι γυναίκες να ενισχύσουν την παρουσία τους και τη δυναμική τους στις ΤΠΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.mexoxo.com/wit-2023.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Εργασιακές δεξιότητες
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 6 μήνες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Βάση δεδομένων
Είδος φοίτησης
 • Εντατικό πρόγραμμα μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Διαβάσετε περισσότερα