Βελτίωση του Ψηφιακού Αλφαβητισμού Υγείας των ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την αποτροπή της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού

Το πρόγραμμα iHeal, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2 Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.Το πρόγραμμα προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδραστικής, φιλικής προς τον χρήστη και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα βελτιώσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας του πληθυσμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+).

Στόχοι του Προγράμματος

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου πληροφορικής μέσω του οποίου θα υπάρξει διάδοση αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών για ποιοτική δια βίου μάθηση. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα θα διακρίνεται για την ελκυστικότητα και την εύκολη προσβασιμότητα μέσω διαδικτύου. Το επιστημονικό υπόβαθρο και η εμπειρία των εταίρων στον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας, την θεωρία και την πράξη, την επικοινωνία, τη δημιουργία, την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία, το όραμα, και τον πειραματισμό καθώς και η υψηλή ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής θα συμβάλλουν στην δημιουργία υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος μάθησης επεκτείνοντας τις προοπτικές ψηφιακής κοινωνικής επικοινωνίας και βιώσιμης μάθησης.

-Παροχή προσαρμοσμένων εργαλείων και κατάρτισης στον ηλικιωμένο πληθυσμό, με σκοπό τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας (η αξιολόγηση των ψηφιακών πληροφοριών για την υγεία και της χρήσης τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για την υγεία).

-Κατανόηση και χαρτογράφηση των αναγκών σε σχέση με τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας των Ευρωπαίων πολιτών (50+).

-Βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας σχετικά με την πρόληψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, φαρμακευτική συμμόρφωση.

Δράσεις /Παραδοτέα

 • Χαρτογράφηση των δεδομένων σχετικά με το Ψηφιακό Αλφαβητισμό Υγείας στο διεθνές περιβάλλον και δημιουργία Μεθοδολογικού Πλαισίου.
 • Πρόγραμμα Μαθημάτων/Διδακτέα ύλη, Εικονογραφημένα Σενάρια και Περιεχόμενο.
 • Διαδραστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα, Περιβάλλον Εκμάθησης, Εφαρμογές και Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης.
 • Έκθεση διακρατικής πιλοτικής εφαρμογής.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείων Εκπαιδευτικής Προσαρμογής.
 • Εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης.

Αποτελέσματα

Κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα αλφαβητισμού υγείας και ποιότητας ζωής. Μετάδοση σχετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών σε ομάδες ενηλίκων.

Νέες μορφές πληροφοριακού αλφαβητισμού για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στη σύγχρονη κοινωνία.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων και οργανισμών του δικτύου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ε.Ε.

Παρακολούθηση μαθημάτων

 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες – Πώς να γίνετε αυτόνομοι χρήστες

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ένα Η/Υ και πώς να πλοηγείστε στο Διαδίκτυο σωστά και με ασφάλεια.

 • Ηλεκτρονική ασφάλεια, ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την πλοήγηση τους στο Διαδίκτυο καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προφυλαχθούν.

 • Αξιοπιστία και σχετικότητα των διαδικτυακών πληροφοριών

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να βρίσκουν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας, οι οποίες να είναι έγκυρες και να προέρχονται από αξιόπιστους παρόχους.

 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να διαχειρίζονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook και εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp για θέματα σχετικά με την υγεία και την ευεξία τους.

 • Πληροφορίες και εφαρμογές (apps) για θέματα προαγωγής υγείας

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας και ποια η σημασία του, αλλά και να μάθουν με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ορισμένες εφαρμογές για θέματα υγείας.

 • Ο ψηφιακός ασθενής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, και συγκεκριμένα το διαδίκτυο, ώστε να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας. Επίσης, μέσα από αυτό το μάθημα, θα ενημερωθούν για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία και διαταραχές συμπεριφοράς.

 • Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (Διαχείριση δεδομένων υγείας)

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μπορούν να δημιουργούν έναν λογαριασμό Google και πώς να χρησιμοποιούν φακέλους στο Google Drive, ώστε να συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία τους, όπως ιατρικά ραντεβού, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικές συνταγές και καταγραφή μετρήσεων.

Για να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Αν δεν έχετε ακόμα όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ εδώ για να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαθέσιμες πληροφορίες και  διαδικτυακά μαθήματα θα βρείτε στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Τουρκικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://iheal.eu/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Ελληνική
 • Αγγλική
 • Γερμανική
 • Πορτογαλική
 • Ιταλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Διαβάσετε περισσότερα