Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ : Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιχορήγησης μόλις ξεκίνησε!

Από σήμερα, 11 Μαΐου και έως τις  8 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ  να υποβάλλουν αίτηση  επιχορήγησης για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων  του «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» είναι:

  • Πυλώνας Α: Εκπαιδευτικοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Πυλώνας Β: Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη και ανήλικους υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021.

Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Α λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρών (200€). Αντίστοιχα, κάθε δικαιούχος από τον πυλώνα Β΄ λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρών (200€) ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» είναι ένα κοινό  πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης διευκολύνει την εξ αποστάσεως διδασκαλία και την πρόσβαση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών τους  δεξιοτήτων.

Αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2021 και επιχορήγησε πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (40.500.000,00 €). Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του Άξονα 3.2: «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα υπό υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που χρησιμοποιούν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την υλοποίηση του προγράμματος την έχει αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.»

Πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δικαιούχοι για να υποβάλλουν την αίτησή τους, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ψηφιακής Μέριμνας  καθώς και εδώ.

Αντλήθηκαν πληροφορίες και οπτικό υλικό από τους ιστοτόπους Ψηφιακή Μέριμνα και Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.