Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο Δεδομένων» της Repsol αποτελεί δράση ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιοποίησης της Repsol και σκοπός του είναι η βελτίωση των γνώσεων των εργαζομένων και των αναλυτικών τους δεξιοτήτων, μέσω της επανεκπαίδευσης, της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, της αναβάθμισης και της βελτίωσης των υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να εναρμονίζεται πλήρως με τις τελευταίες τάσεις στην ψηφιοποίηση και παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην εργασία τους, καθώς και σε επαγγελματικούς τομείς με αυξανόμενη ζήτηση. Η κατάρτιση χωρίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης.

  • Στο πρώτο επίπεδο, το πρόγραμμα ‘Data4Everyone’ είναι ένα σύνολο σύντομων μαθημάτων στην ‘Πλατφόρμα Ημερήσιας Εκπαίδευσης’, διαθέσιμα σε όλους τους εργαζόμενους.  Αποτελεί σημείο εκκίνησης για τη διεύρυνση των γνώσεων και την πρακτική εφαρμογή των δεδομένων. Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο επίπεδο αυτό.
  • Στο δεύτερο επίπεδο, το Data4Business Mini-Master πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα ISDI, διάρκειας περίπου 100 ωρών, είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αναλυτικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα στο περιβάλλον τους, εμβαθύνοντας σε θεματικές, όπως οι στατιστικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση δεδομένων, τα μοντέλα Phyton, τα μαζικά δεδομένα (big data) ή η σημασία της διακυβέρνησης δεδομένων (νομοθεσία και κανονισμοί). Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου των 800 εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη των δεδομένων (Citizen Data Scientists) έως το 2023.  
  • Στο τρίτο επίπεδο, που έχει ως στόχο τη βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου ατόμων που διαθέτουν ήδη τεχνογνωσία (π.χ. επιστήμονες στον τομέα των δεδομένων, Data Scientist) προσφέρεται πρόσθετη κατάρτιση για πιο εξειδικευμένα επαγγελματικά προφίλ, σε συνεργασία με την κοινότητα των εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη των δεδομένων, η οποία αριθμεί πάνω από 1.400 άτομα, μέσω της οποίας προωθείται η ανταλλαγή απόψεων, η επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Άλλα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα