Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συστάθηκε τον Ιούλιο του 2019 με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 84/2019 (Α’ 123) και οργανώθηκε, αρχικά με το ν. 4623/2019 (Α’ 134) και στη συνέχεια με το π.δ. 40/2020 (Α’ 85).

Η δομή της προέκυψε από τη συγχώνευση υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Γενική Γραμματεία, όπως έχει σχηματοποιηθεί και στελεχωθεί, αποτελεί τον πυλώνα στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να υλοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της χώρας ευρύτερα.

Η Γενική Γραμματεία δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς δημόσιας πολιτικής: στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και στον τομέα της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

Οι δράσεις και παρεμβάσεις που εντάσσονται στους δύο παραπάνω τομείς στηρίζουν τόσο στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης όσο και την ενδυνάμωση των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενισχύοντας την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Οι υπηρεσίες μιας στάσης, η ψηφιακή προσβασιμότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες προωθούν, τη χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχή των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι παραπάνω πολιτικές, σε συνδυασμό με άλλες, όπως είναι τα ανοικτά δεδομένα ή η τεχνητή νοημοσύνη, προωθούν την ψηφιακή οικονομία συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ένας ακόμη διακριτός τομέας δημόσιας πολιτικής αποτελεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, και η ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΝΑΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα