Μηνιαίες Αναφορές

Η «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα» (National Coalition on Digital Skills and Jobs), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της προς την All Digital, την αρμόδια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Συμμαχίες, συντάσσει μηνιαίες απολογιστικές αναφορές για τις δράσεις ψηφιακών δεξιοτήτων των μελών της Εθνικής Συμμαχίας.

Μηνιαία Αναφορά Ιουνίου 2019

Μηνιαία Αναφορά Μαΐου 2019

Μηνιαία Αναφορά Απριλίου 2019

Μηνιαία Αναφορά Μαρτίου 2019

Μηνιαία Αναφορά Φεβρουαρίου 2019

Μηνιαία Αναφορά Ιανουάριος 2019

Μηνιαία Αναφορά Δεκεμβρίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Νοεμβρίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Οκτωβρίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Σεπτεμβρίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Αυγούστου 2018

Μηνιαία Αναφορά Ιουλίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Ιουνίου 2018

Μηνιαία Αναφορά Μαϊου 2018

Μηνιαία Αναφορά Απριλίου 2018