Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται ο εμπλουτισμός περιεχομένου του εθνικού ιστοτόπου της Εθνικής Συμμαχίας μέσω της ευρωπαϊκής δράσης «DIGSKILLGR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs».

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  συνεργατικά με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς (Κ.Ε.Πα.Πει.) και την εταιρία Ιnterweave Ltd υλοποιούν τη δράση «DIGSKILLGR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs», κατόπιν της σχετικής κοινής πρότασης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 2020. Η δράση χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ευθύνη του Οργανισμού European Health and Digital Executive Agency (HaDEA).

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  στην οποία υπάγεται η Εθνική Συμμαχία, είναι μία από τις 22 συμμετέχουσες χώρες οι οποίες διασυνδέονται με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Digital Skills & Jobs Platform προκειμένου να διαμοιράζονται περιεχόμενο σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και πρωτοβουλίες ψηφιακών δεξιοτήτων, τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης, εκδηλώσεις και πόρους ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια των δράσεων του έργου έχουν αναρτηθεί ήδη στον εθνικό ιστότοπο μεταξύ άλλων 50 Καλές Πρακτικές από εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 55 ευκαιρίες κατάρτισης,46 ευκαιρίες Χρηματοδότησης ενώ έχουν δημοσιευθεί πάνω από 118 ειδήσεις που αφορούν στο οικοσύστημα των ψηφιακών δεξιοτήτων της χώρας μας.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και  αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη