Η Εβδομάδα Προγραμματισμού, έχει ως βασικό στόχο την ίση πρόσβαση στον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό για όλους τους πολίτες. Πραγματοποιείται σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ , μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και τον συντονισμό των εθνικών πρεσβευτών (EU Code Week Ambassadors). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ, να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων του εργατικού δυναμικού (τουλάχιστον  το 80 % του πληθυσμού της ΕΕ) που διαθέτει στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες.

Φέτος η Εβδομάδα Προγραμματισμού θα πραγματοποιηθεί  από τις 8  έως και τις 23 Οκτωβρίου 2022, γιορτάζοντας 10 χρόνια δραστηριοτήτων. Για τη φετινή διοργάνωση οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με μεγάλη συμμετοχή από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν μπορείτε να καταχωρίσετε τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσετε στον Ευρωπαϊκό χάρτη της Code Week 2022. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στην πρόκληση της Τούρτας, κάνοντας εξάσκηση στην υπολογιστική σκέψη φτιάχνοντας μια τούρτα γενεθλίων για την Εβδομάδα Προγραμματισμού. Για τον εορτασμό της πρώτης δεκαετίας, θα ξεκινήσουν σύντομα περισσότερες δραστηριότητες και προκλήσεις. 

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού συντονίζεται  από τους Έλληνες Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού (EU Code Week Ambassadors) με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
Χώρα
  • Ελλάδα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Διαβάσετε περισσότερα