Το All Digital, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει  πρωταρχικό σκοπό κάθε ευρωπαίος πολίτης να είναι σε θέση να επωφεληθεί – και να εκμεταλλευτεί πλήρως – τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία συγκεντρώνει 60 οργανώσεις-μέλη, που αποτελούνται από παρόχους μη τυπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι οποίοι αναπτύσσουν δράσεις για την υποστήριξη της επανειδίκευσης των πολιτών μέσω της παροχής κατάρτισης, πόρων και καθοδήγησης.

Το All Digital στοχεύει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε 5 βασικούς τομείς:

 • βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • εκμάθηση κώδικα
 • απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα
 • δεξιότητες STEAM  (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)
 • γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα (Digital media literacy)

Ο ιστότοπος του All Digital παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πόρων για παιδιά, γονείς και δασκάλους, καθώς και σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Πολίτες όλων των ηλικιών μπορούν επίσης να βρουν καθοδήγηση σχετικά με την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες και εργαλεία, ευκαιρίες κατάρτισης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. Με  όλους τους παραπάνω τρόπους, το All Digital υποστηρίζει ενεργά την ψηφιακή ένταξη για όλους.

Αναδημοσίευση κειμένου από Digital Skills & Jobs Platform, All Digital, Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Διαβάσετε περισσότερα