Ψηφιακή Ευκαιρία - digital opportunities
[siteorigin_widget class=”MSP_Main_Widget”][/siteorigin_widget]

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018
Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018 – Συνεχίζεται
Ωφελούμενοι:

Περιγραφή:
Το πεδίο εφαρμογής είναι να προωθηθεί αυτό το έργο στις ελληνικές επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για υποψηφίους μέσω ενός μόνο εθνικού σημείου. Η Google Ελλάς θα προωθήσει εφαρμογές μέσω προγραμμάτων κατάρτισης στην περιοχή της Ηπείρου.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα