Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, ξεκίνησε  το 2018 η πρωτοβουλία Social Warning στα σχολεία της Ιταλίας. Ουσιαστικά, ένα δίκτυο  τριακοσίων (300) εθελοντών εκπαιδευτών, κυρίως νέοι επαγγελματίες στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, ενημερώνουν τους νεαρούς μαθητές για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του διαδικτύου  παρουσιάζοντας καλές πρακτικές  και έμπρακτα  παραδείγματα.

Με λίγα λόγια ….

Στο επίκεντρο των δράσεων της πρωτοβουλίας Social Warning είναι η διάδοση πληροφοριών για τα οφέλη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται με γνώση, ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα, καθώς επίσης και η σφαιρική και αξιόπιστη ενημέρωση των γονέων, των ενηλίκων και των νέων χωρίς να προκαλείται φόβος ή ανησυχία.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται δίωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη μορφή συζήτησης και όχι διάλεξης, κατά τις οποίες εξετάζονται διάφορα θέματα όπως η λειτουργία των μεγάλων κοινωνικών δικτύων, η προσωπική επωνυμία (personal branding), η φήμη, φαινόμενα της εποχής μας  όπως η ακραία κοινωνική απομάκρυνση των εφήβων, τα ψηφιακά επαγγέλματα (π.χ. ενημέρωση των μαθητών λυκείου για διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δεν τους γνωρίζουν ακόμα), και άλλα θέματα που κάθε εκπαιδευτής εμβαθύνει σύμφωνα με τις δεξιότητές τους. Ουσιαστικά, εκπαιδευτές και μαθητές ανταλλάσσουν ερεθίσματα  και πληροφορίες  ενώ μέσω της συζήτησης  προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες.  Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ευαισθητοποιούνται  σχετικά με τον τρόπο που οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον κόσμο, τα συναισθήματα και την κοινωνική μας συμπεριφορά.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε από  το Κίνημα Ψηφιακής Δεοντολογίας, μία ένωση που προωθεί τον ψηφιακό πολιτισμό στα σχολεία της Ιταλίας με κυριότερους στόχους:

 • την ενημέρωση για τους κινδύνους και τα όρια των νέων τεχνολογιών.
 • τη παρουσίαση με συγκεκριμένα παραδείγματα, της επίδρασης που έχουν οι τεχνολογίες αυτές στην καθημερινή μας ζωή.
 • την παροχή υποστήριξης στην αναζήτηση μίας σταθερής ισορροπίας μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

Μάλιστα, προς υποστήριξη της, έχει δημιουργηθεί  ένα επιστημονικό παρατηρητήριο που συλλέγει ανώνυμα στοιχεία από τους νέους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ δημοσιεύει ετήσια έκθεση επί του θέματος.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών αλλά και ενηλίκων, ιδίως των εκπαιδευτικών και των γονέων στη διαρκώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εργασία και  στις κοινωνικές συναναστροφές.  Η πρωτοβουλία Social Warning στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μίας καλύτερης κοινωνίας εντός και εκτός διαδικτύου.

Επί του παρόντος, το Κίνημα Ψηφιακής Δεοντολογίας επιδιώκει την επέκταση της πρωτοβουλίας “Social Warning” στην ευρύτερη ευρωπαϊκή επικράτεια. Για τον λόγο αυτόν, το εκπαιδευτικό πρότυπο και η μορφή της εκπαίδευσης βελτιώνονται, ώστε περισσότεροι εκπαιδευτές να μπορούν να συμμετέχουν και να διαδίδουν την εν λόγω πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις για τους νέους Ευρωπαίους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη δράση ήταν ένας μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, με τη συμμετοχή 70 πανεπιστημιακών φοιτητών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συναντήθηκαν για να βρουν λύσεις για ένα καλύτερο ψηφιακό μέλλον. Μία εξίσου σημαντική δράση είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ψηφιακής Ιθαγένειας, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2021. 

Αναδημοσίευση κειμένου: Social Warning – Italy, Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες φύλαξης (εκτός λίστας)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Συλλογική χρηματοδότηση (Crowdfunding)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2018T00:00:00
Λήξη
01/01/2026T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα