Μία πρωτοβουλία της ένωσης ABZ* Austria που προωθεί την ειδική κατάρτιση και τη μάθηση μεταξύ ομότιμων, στα ψηφιακά εργαλεία. Η ιδέα για τα Digi Cafés προέκυψε λόγω της γρήγορης ψηφιοποίησης της καθημερινότητας που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 και οδήγησε πολλές γυναίκες να βρεθούν αντιμέτωπες με την υποχρεωτική χρήση ψηφιακών μέσων – κατά τη διάρκεια και εκτός του ωραρίου εργασίας τους, τα οποία πολλές φορές δεν γνώριζαν και έπρεπε να εκπαιδευτούν στη χρήση τους.

Βασικό χαρακτηριστικό των Digi Cafés είναι η συνεργασία μεταξύ γυναικών: αντί να εκπαιδεύεται η κάθε γυναίκα μόνη της στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, οι συμμετέχουσες μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις μεταξύ τους και να μαθαίνουν η μία από την εμπειρία της άλλης (peer-to-peer learning) επιτρέποντας  την ελεύθερη και εύκολη ανταλλαγή ιδεών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ιστορικό και πλαίσιο

Η ABZ* Austria ιδρύθηκε το 1992 ως ένωση που επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την προώθηση της εργασίας, της εκπαίδευσης και του μέλλοντος των γυναικών. Περισσότερα από 150 άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκευτικών καταβολών και εκπαιδευτικών επιπέδων, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επί τόπου ABZ* Digi Cafés

Η πρωτοβουλία Digi Cafés είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορούν να εφαρμόσουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί όταν επιδιώκουν να διεξάγουν δια ζώσης κατάρτιση (on site training) σε γυναίκες υπαλλήλους, καθώς και όταν στοχεύουν στη διαφοροποίηση της υπάρχουσας δεξαμενής ταλέντων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά σε οποιαδήποτε συνεδρία τους ενδιαφέρει και να τη σταματήσουν όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς τους στόχους.

Η μορφή των Digi Cafés

Οι συνεδρίες διαρκούν από 30 λεπτά έως μία ώρα και η κάθε συμμετέχουσα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα διαφορετικό ψηφιακό εργαλείο. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι εκπαιδευόμενες μπορούν να δοκιμάσουν τα διάφορα εργαλεία και να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με την πρακτικότητά τους. Μεταξύ των διαφόρων εργαλείων λογισμικού που έχουν ήδη παρουσιαστεί και εξερευνηθεί περιλαμβάνονται τα Trello, Edupad, CryptPad, Scrumblr, Flinga, Mindmeister, Oncoo, Padlet, Easyfeedback, Loom και πολλά άλλα.

Γιατί συνιστάται ως καλή πρακτική;

Οι συνεδρίες της πρωτοβουλίας Digi Cafés στην Αυστρία αποτελούν πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου μορφής κατάρτισης τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά. Η εθελοντική μορφή των συνεδριών συμβάλλει στη συμμετοχή μόνο όσων έχουν αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμούν τον περαιτέρω εξορθολογισμό των θεμάτων που διερευνώνται, σεβόμενοι την ατομική ελευθερία και τη λήψη αποφάσεων και με κέντρο της «δράσης» τον εκπαιδευμόμενο.

Η πρωτοβουλία είναι εγγενώς περιεκτική, στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ γυναικών και από την έναρξή της έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον, όπου διαφορετικές απόψεις, προοπτικές και εμπειρίες μπορούν να συναντηθούν. Κάθε συνεδρία καταγράφεται και διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία αυτή να σημειώνει υψηλά ποσοστά προσβασιμότητας και να αποτελεί μία καλή πρακτική για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων.

Οι συνεδρίες της πρωτοβουλίας Digi Cafés βασίζονται, επίσης, σε μια σταθερή μεθοδολογία που συνδυάζει τις ψηφιακές δεξιότητες, την ψυχολογία & τις κοινωνικές σπουδές, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του ABZ* Austria, ως φορέα που διαπρέπει στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ένας άλλος τομέας στον οποίο η εν λόγω πρωτοβουλία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η άρση των εμποδίων στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για μάθηση και επικοινωνία (μείωση του ορίου αναστολής στη χρήση ψηφιακών εργαλείων).

Επίσης, στις συνεδρίες προωθείται η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από ομοτίμους, καθώς και η ελεύθερη και σίγουρη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Συμβάλλει στη μείωση των ψηφιακών φραγμών και διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αυστριακής οικονομίας και κοινωνίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τόσο βασικών, όσο και ενδιάμεσων ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, λόγω της συνάφειας και της αποτελεσματικότητάς της. Τα σχόλια των συμμετεχόντων δείχνουν ότι εκτιμούν τον απλό και αποτελεσματικό χαρακτήρα των συνεδριών, όπου έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με διάφορα ψηφιακά εργαλεία.

Τον Μάρτιο του 2022, η πρωτοβουλία Digi Cafés παρουσιάστηκε μεταξύ των 10 καλύτερων πρακτικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα ανάδειξης Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία (WISEs) στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ δράσης  B-WISE

Τέλος, οι συνεδρίες αποτελούν μια καλή πηγή έμπνευσης για τους οργανισμούς που θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εισάγοντας σταθερά και προωθητικά μοντέλα κατάρτισης για το προσωπικό τους, βασισμένα στην καινοτομία.

Αναδημοσίευση κειμένου:  ABZ*Digi Cafés in Austria

Digital Skills & Jobs Platform, created by Birgit Aschemann

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2020T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Αυστρία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
  • Τοπική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
  • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα