Το Politécnico de Santarem διοργάνωσε ένα μάθημα, χωρίς απονομή αντίστοιχου πτυχίου, στον ψηφιακό αλφαβητισμό για την αγορά εργασίας για άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή ανώτερο του 60 % στην Πορτογαλία.

Αυτό το μάθημα βασίζεται στο πρώτο μοντέλο εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για διανοητικούς περιορισμούς και προωθεί την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, το μάθημα αποκτά σημασία υπό το πρίσμα της νέας πορτογαλικής νομοθεσίας που υποχρεώνει τις εταιρείες με περισσότερους από 75 εργαζομένους να απασχολούν άτομα με αναπηρία.

Οι στόχοι του μαθήματος ψηφιακού εγγραμματισμού είναι:

 • Αύξηση της ψηφιακής ικανότητας (ΤΠΕ) για τον πληθυσμό με ποσοστό αναπηρίας 60 % ή περισσότερο στην Πορτογαλία·
 • Βελτίωση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων·
 • Προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων (ΤΠΕ) που αυξάνουν την απασχολησιμότητα και τη μερική ανεξαρτησία.
 • Εκπαίδευση των δυνητικών εργοδοτών και μεντόρων στη δικτύωση, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς και διαρκή στήριξη για τους νέους στον χώρο εργασίας·
 • Δημιουργία συμπράξεων με επιχειρηματικές εταιρείες που εστιάζουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· 
 • Προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης του μαθήματος

Στην έκδοση του μαθήματος που έχει ήδη ολοκληρωθεί συμμετείχαν 11 φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα. Έξι από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας σε εταιρείες όπως η Deloitte, το Polytechnic Institute of Santarém, το El Corte Inglês, η Vida com Vida Association και η CTT Bank.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital literacy course for people with intellectual and developmental disability – Portugal , Digital Skills & Jobs Platfom, created by Sandra Martins

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2020T00:00:00
Λήξη
31/12/2022T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εργασιακές δεξιότητες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Φροντίδα ηλικιωμένων και ενηλίκων με αναπηρία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα