Το SILEO — Στήριξη της ανάκαμψης και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού των ΜμΕ φωτισμού και επίπλων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία του αύριο, είναι ένα έργο Eurocluster που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (πυλώνας SMP/COSME) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του έργου είναι η επιτυχής υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών από πάροχο τεχνολογίας για ΜμΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού φωτισμού και επίπλων. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ψηφιοποίηση και/ή την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, στηρίζοντας έτσι την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των εταιρειών.

Υπηρεσίες

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SILEO προσφέρει στις ΜμΕ της ΕΕ μια μοναδική ευκαιρία πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες (Α-Β-Γ) μέσω της συνεργασίας με έναν ή περισσότερους παρόχους τεχνολογίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μια ΜμΕ μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε μία από τις ακόλουθες 3 υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων:

Α) Γενική συμβουλευτική εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης των εταιρειών.

Β) Ειδική συμβουλευτική εμπειρογνωμόνων σχετικά με αναγνωρισμένες προηγμένες τεχνολογίες ή/και διαδικασίες ψηφιοποίησης για τη συγκεκριμένη διερεύνηση της πιθανής υιοθέτησής τους σε επίπεδο εταιρείας, της διαδικασίας εφαρμογής τους στις λειτουργίες της εταιρείας και της επένδυσης.

Γ) Γενική συμβουλευτική εμπειρογνωμόνων για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την ανάλυση της αγοράς. Στήριξη της ανάλυσης πληροφοριών για την αγορά, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του μεγέθους της (νέας) αγοράς (τμημάτων) που είναι δυνητικά προσβάσιμη χάρη στην τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρείας, της ζήτησης προϊόντων, των τάσεων, των πελατών και των ανταγωνιστών της.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Οι αιτούντες πρέπει να είναι μεμονωμένες ΜμΕ στον τομέα του φωτισμού και των επίπλων που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος για την ενιαία αγορά ή σε χώρες που διαπραγματεύονται επί του παρόντος συμφωνία σύνδεσης η οποία θα τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης.
 • Οι αιτούντες πρέπει να είναι μεμονωμένες ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό ανά επιχειρηματικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,000 Ευρώ (κατ’ αποκοπή ποσό). Θα επιλεγούν έως 27 έργα (= 27 δικαιούχοι ΜμΕ).

Προθεσμία

Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΛΉΓΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024, ΏΡΑ 17: 00 (ΏΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΕΥΡΏΠΗΣ).
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Marta Krakowiak στη διεύθυνση marta.krakowiak@elcacluster.eu.

Αναδημοσιεύση κειμένου: SILEO 2nd Call for Business Digital Transformation Projects, Digital Skills & Jobs Platform.
Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Λογισμικό (Software)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αλβανία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 • Ισλανδία
 • Μαυροβούνιο
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Σερβία
 • Τουρκία
 • Ουκρανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Επιχειρήσεις και διοίκηση (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα