Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) συνιστά βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έρχονται να καλύψουν τα κενά στην ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή «ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης.

Ωφελούμενοι του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) είναι οι πολίτες όλων των κρατών μελών, καθώς ο μηχανισμός καθιστά τα ταξίδια πιο εύκολα και βιώσιμα (τομέας μεταφορές) και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, επιτρέποντας παράλληλα την ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τομέας ενέργεια). Παράλληλα διευκολύνει τη διασυνοριακή ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών (ψηφιακός τομέας). Εκτός των άλλων, επιδιώκει την ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργειών στους τρεις παραπάνω τομείς.

Πέραν των επιχορηγήσεων, o Μηχανισμός CEF παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για έργα μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως οι εγγυήσεις και τα ομόλογα έργων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική μόχλευση στη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιπρόσθετα, η παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση περαιτέρω χρηματοδότησης τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο CEF.

Αναδημοσίευση κειμένου: Connecting Europe Facility (CEF) Programme , Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Όροι χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα