Το Defence Materiel (FMV) ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει την ανάπτυξη κβαντικών αισθητήρων με το TechDay , μια εκδήλωση που προσφέρει μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος στρατιωτικής καινοτομίας (Military Innovation Programme) του FMV, που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάπτυξη μη στρατιωτικών τεχνολογιών με στρατιωτικές εφαρμογές, ιδίως σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Επιχειρηματική ευκαιρία

Οι συμμετέχοντες με ελπιδοφόρες τεχνικές ιδέες μπορούν να λάβουν μια οικονομική συνεισφορά από το FMV, έως και 500 000 SEK, για να αναπτύξουν τα σχέδιά τους κατά τη διάρκεια μιας εξάμηνης περιόδου. Η συνολική αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε 1 εκατ. SEK, με έως και τρία έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Τα έργα πρέπει να παραδώσουν μια ανάλυση ή δοκιμή και μια τελική έκθεση που θα περιγράφει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Η τελική παράδοση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 14 Ιουνίου 2024.  Εάν καμία αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια, δεν θα υποβληθούν παραγγελίες.

Τεχνολογία

Το FMV αναζητά νέες καινοτομίες στo τομέα των κβαντικών αισθητήρων για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι τεχνολογίες αυτές, στο στάδιο της έρευνας ή της ανάπτυξης, δεν αποτελούν τελικά πρωτότυπα ή προϊόντα.

Σενάριο

Εκτιμώντας ότι η χρήση κβαντικών τεχνολογιών μπορεί να φέρει επανάσταση στον πόλεμο του αύριο, με κβαντικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν νέα φαινόμενα και αποφέρουν τεχνολογικά οφέλη.

Γενικός στόχος

Το FMV αναζητά μη στρατιωτικές καινοτομίες που μπορούν να οδηγήσουν νέες δυνατότητες αισθητήρων και ανεξάρτητης πλοήγησης για στρατιωτικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει πληροφορίες σημάτων, κβαντικό σχηματισμό, όπως κβαντικό -LIDAR, και τον εντοπισμό θέσης χωρίς GNSS. Οι κβαντικοί αισθητήρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανεύρεση αντικειμένων κάτω από το έδαφος ή στο νερό.

Καθήκον

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξηγήσουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες τους συμβάλλουν στο ανωτέρω σενάριο και στην εικόνα στόχο, με τη δυνατότητα χρήσης οπτικών και ακουστικών βοηθημάτων.

Συμμετοχή και επιλογή

Η αίτηση περιλαμβάνει μία αυστηρή διαδικασία επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας μόνο όσοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν δεκτές οι προτάσεις τους θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην TechDay. Κάθε πρόταση θα παρουσιαστεί για 20 λεπτά και θα ακολουθήσει ψηφοφορία από την κριτική επιτροπή.

Αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας, μία σύντομη περίληψη και λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου (έως 500 λέξεις και 5 σελίδες). Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Επιτρέπονται κατ’ ανώτατο όριο τρεις αιτήσεις ανά οργανισμό.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή βασίζεται στη συνάφεια της πρότασης με το θέμα των κβαντικών αισθητηρίων , τη στρατιωτική σημασία, το επίπεδο καινοτομίας και τους δεσμούς με τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, του FMV ή του FOI.

Το FMV TechDay αντιπροσωπεύει μία σημαντική προσπάθεια για την ενσωμάτωση μελλοντικών τεχνολογιών σε στρατιωτικές εφαρμογές και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους ερευνητές και  εταιρίες να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτή.

Λάβετε μέρος στην Τεχνική Ημέρα του FMV ως κοινό: Τι θέλετε να πείτε Veta

Η μονάδα αμυντικού υλικού (FMV) έλαβε διάφορα αιτήματα συμμετοχής ως κοινό κατά την επερχόμενη TechDay, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κβαντικών αισθητήρων. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατό για εξωτερικές εταιρείες ή σπουδαστές σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, το FMV εξετάζει το ενδεχόμενο να να ανοίξει τις μελλοντικές TechDays στο κοινό.

Ευκαιρίες για κυβερνητικούς υπαλλήλους

Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα παρουσίας μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, του FMV, του FOI ή άλλων αρχών, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se με θέμα «TechDay Quantum Sensors».

Βασικές ημερομηνίες της TechDay

 • Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής: Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024.
 • Κοινοποίηση συμμετοχής σε εταιρείες: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2024.
 • Ημερομηνία υλοποίησης : Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η ημερήσια διάταξη θα αποσταλούν μαζί με τις προσκλήσεις.
 • Σχέδιο Παραγγελίας: Θα πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση με τις επιλεγμένες εταιρείες.
 • Παράδοση και τιμολόγηση: Εκτελείται βάσει σύμβασης που έχει με συναφθεί με διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η τελική παράδοση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 2 Σεπτεμβρίου 2024.

Το FMV TechDay αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών τους για την προώθηση της καινοτομίας στην κβαντική τεχνολογία και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Μολονότι η εκδήλωση είναι επί του παρόντος κλειστή στο κοινό, προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για επιλεγμένους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους σε συνεργασία με την FMV.

Αναδημοσίευση κειμένου: FMV TechDay focuses on Future Quantum Sensors with Business Opportunities and Innovative Missions, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ana Andric.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(1126) "

Αίτηση
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περίληψη και λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου (έως 500 λέξεις και 5 σελίδες). Οι αιτήσεις αποστέλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Επιτρέπονται τρεις αιτήσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά οργανισμό.

Συμμετοχή και εκλογές
Η αίτηση περιλαμβάνει αυστηρή διαδικασία επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας μόνο όσοι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας θα κληθούν να παρουσιαστούν κατά την Τεχνική Ημέρα. Κάθε πρόταση λαμβάνει περίοδο παρουσίασης 20 λεπτών, ακολουθούμενη από ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Δικαιούχοι

Αίτηση
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περίληψη και λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου (έως 500 λέξεις και 5 σελίδες). Οι αιτήσεις αποστέλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Επιτρέπονται τρεις αιτήσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά οργανισμό.

Συμμετοχή και εκλογές
Η αίτηση περιλαμβάνει αυστηρή διαδικασία επιλογής, στο πλαίσιο της οποίας μόνο όσοι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας θα κληθούν να παρουσιαστούν κατά την Τεχνική Ημέρα. Κάθε πρόταση λαμβάνει περίοδο παρουσίασης 20 λεπτών, ακολουθούμενη από ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(966) "

Οι συμμετέχοντες με ελπιδοφόρες τεχνικές ιδέες μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική προσπάθεια από την FMV, έως 500 000 SEK, για την ανάπτυξη των έργων τους για εξάμηνη ανάθεση. Η συνολική αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε 1 εκατ. SEK, με έως και τρία έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Τα έργα παρέχουν ανάλυση ή δοκιμή και τελική έκθεση στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους. Η τελική παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 14 Ιουνίου 2024. Εάν καμία αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια, δεν θα υποβληθούν παραγγελίες.

" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Όροι χρηματοδότησης

Οι συμμετέχοντες με ελπιδοφόρες τεχνικές ιδέες μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική προσπάθεια από την FMV, έως 500 000 SEK, για την ανάπτυξη των έργων τους για εξάμηνη ανάθεση. Η συνολική αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε 1 εκατ. SEK, με έως και τρία έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Τα έργα παρέχουν ανάλυση ή δοκιμή και τελική έκθεση στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους. Η τελική παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 14 Ιουνίου 2024. Εάν καμία αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια, δεν θα υποβληθούν παραγγελίες.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κβαντική Υπολογιστική
Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός φορέας
500.000 ΚΟΡΏΝΕΣ ΣΟΥΗΔΊΑΣ
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Σουηδία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα