Η πρωτοβουλία Enterprise Europe Network (EEN), το μεγαλύτερο δίκτυο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον κόσμο,  βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα.

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ενώ μέλη του είναι εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί καινοτομίας.

Συγκεντρώνει 3.000 εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 600 οργανώσεις μέλη, που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου:

 • να αναπτύξουν πιο βιώσιμα και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα
 • να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν την καινοτομία στην παραγωγή και τις ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες
 • να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
 • να ενισχύσουν την αθεκτικότητα και την ευελιξία τους σε δύσκολους καιρούς.

Παράλληλα, το EEN διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη διαδικτυακή βάση δεδομένων της Ευρώπης για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες — παρέχει την ευκαιρία αναζήτησης επιχειρηματικών ή ακαδημαϊκών εταίρων για την παραγωγή, διανομή, από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια προϊόντων, ιδεών και υπηρεσιών καθώς και πληροφορίες για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Enterprise Europe Network Ηellas

Πρόκειται για τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, ο οποίος συνιστά  ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης με αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν σε αυτό 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Αναδημοσίευση ανάρτησης Enterprise Europe Network (EEN): Partnership Opportunities, Digital Skills Jobs Platform, created by Ieva Spudyte. Επίσης, αντλήθηκαν πληροφορίες και από τον ιστότοπο του Enterprise Europe Network Ηellas

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • WiFi
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Μικροηλεκτρονική
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα